Show simple item record

Design of a complex automated system for aquarists

dc.contributor.advisorUher, Miroslavcs
dc.contributor.authorHedvíček, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHEDVÍČEK, M. Návrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103571cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66344
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá teoretickým návrhem automatizovaného řídicího systému pro akvárium a jeho následnou simulací v softwarovém prostředí Proteus ISIS. Díky simulačnímu programu lze ověřit chování procesoru při žádaných funkcích, správnost elektrických zapojení a chyby ve zdrojovém kódu. V další části práce je uveden rozbor komerčních systémů, jejich vlastností a možnosti použití. Kromě dostupných komerčních systémů je zde uveden základní přehled běžně používaných periferií v akvaristice, včetně jejich srovnání a zhodnocení. Následně je provedena realizace komplexního systému a jsou popsány postupy a metody potřebné k nastavení systému. Prostor je zde věnován také problematice chlazení a testům spolehlivosti.cs
dc.description.abstractThesis deals with the theoretical design of an automatic control system for the aquarium and following simulation software environment Proteus ISIS. Due to simulation program can verify the behavior of the microprocessor in the specified functions, the correctness of electrical connections and errors in source code. The second part is analysis of commercial systems, their characteristics and applications. Apart from available commercial systems, there is a basic overview of commonly used peripherals in the aquarium, including their comparison and evaluation. Furthermore, the implementation of a complex system is done and the procedures and methods needed to set up the system are described. This topic also deals with cooling and reliability tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectI2Ccs
dc.subjectakváriumcs
dc.subjectautomatizace akváriacs
dc.subjectchemismus vodycs
dc.subjectobvod reálného časucs
dc.subjectmaticová klávesnicecs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectPCF8574cs
dc.subjectLCD displejcs
dc.subjectdávkování hnojivacs
dc.subjectArduinoen
dc.subjectI2Cen
dc.subjectaquariumen
dc.subjectaquarium automationen
dc.subjectwater chemistryen
dc.subjectreal time clocken
dc.subjectmatrix keyboarden
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectPCF8574en
dc.subjectLCD displayen
dc.subjectdosage fertilizeren
dc.titleNávrh komplexního automatizovaného systému pro akvaristycs
dc.title.alternativeDesign of a complex automated system for aquaristsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:17cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103571en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:28:22en
sync.item.modts2020.03.30 20:39:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKunz, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Jaký byl odpor pH čidla? 2) Z jakého důvodu jste použil A/D převodník? 3) Jaké je napětí u I2C komunikace? Jaká byla její přenosová rychlost? 4) Uvažoval jste o chlazení vodou?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record