Show simple item record

Ecotoxicity of Firefighting foam

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorBelisová, Máriacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBELISOVÁ, M. Ekotoxicita pěnových hasebních prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99951cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66350
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá ekotoxicitou vybraných hasiacich prípravkov so zameraním na penotvorné látky (tenzidy) obsiahnuté v penových hasiacich prístrojoch. Jedná sa o pevné zmáčadlá TS TURBO a TS ECO. V tejto bakalárskej práci bol posudzovaný ich ekotoxikologický účinok na vybraných testoch ekotoxicity v akvatickom prostredí, na vodnej rastline Lemna minor a na kôrovcovi Thamnocephalus platyurus. Ide o sladkovodné organizmy, na ktorých je možné rýchlo a pomerne jednoducho stanoviť mieru kontaminácie vody. Ďalej boli tieto hasiace prostriedky testované z hľadiska akútnej toxicity pre pôdne organizmy ekotoxikologickými testami v kontaktnom usporiadaní na dážďovke hnojnej Eisenia fetida a na semienkach šalátu siateho Lactuca sativa. Nakoniec bola testovaná biodegradácia oboch prostriedkov, kedy bola pozorovaná zmena v ekotoxikologickom účinku po 24 hodinách a po jednom mesiaci. Zmena ekotoxicity bola opäť otestovaná na organizme Thamnocephalus platyurus. Na základe výsledkov testov boli spočítané hodnoty LC50 a IC50 pre testované hasiace prípravky a bola porovnaná ich ekotoxicita.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with ecotoxicity of selected fire extinguishing agents concentrated on surface-active agents (surfactants) contained in foam fire extinguishers. Tested substances were solid humectants TS TURBO and TS ECO. In this bachelor thesis the ecotoxicological effects were assessed through aquatic ecotoxicity tests with an aquatic plant Lemna minor and a crustacean Thamnocephalus platyurus. They are fresh-water organisms on which the water contamination can be quickly and quite easily assessed. Also these fire extinguishers were tested for acute ecotoxicity of soil organisms by ecotoxicological contact tests with Eisenia fetida and seeds of Lactuca sativa. Finally, the biodegradation of both fire extinguishing agents was tested, observing the change between 24 hour exposition and one month exposition of tested agents. The change of toxicity was tested with Thamnocephalus platyurus. Based on experimental results of extinguishing agents the value of LC50 and IC50 was calculated and the ecotoxicity was compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEkotoxicitacs
dc.subjecthasiaci prípravokcs
dc.subjectekotoxikologické testycs
dc.subjectzmáčadlocs
dc.subjectživotné prostredie.cs
dc.subjectEcotoxicityen
dc.subjectfire extinguishing agenten
dc.subjectecotoxicology testsen
dc.subjecthumectanten
dc.subjectenviroment.en
dc.titleEkotoxicita pěnových hasebních prostředkůcs
dc.title.alternativeEcotoxicity of Firefighting foamen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:53:31cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99951en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:10:54en
sync.item.modts2019.05.18 13:52:57en
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record