Show simple item record

Production of magnetic particles by microorganisms

dc.contributor.advisorTrachtová, Štěpánkacs
dc.contributor.authorChvalkovská, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:31Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:31Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCHVALKOVSKÁ, E. Produkce magnetických částic mikroorganismy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other95129cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66362
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice pomocí tzv. magnetozomů. Magnetozomy jsou útvary obsahující nanokrystaly a jsou obklopeny lipidovou vrstvou. V bakterii se skládají do řetízků a slouží bakterii jako kompas. V této práci se zabývám možností kultivace těchto bakterií, získání magnetozomů a jejich následným zpracováním. Druhým typem jsou bakterie žijící v lidském těle, a které začnou produkovat magnetické nanočástice až po přidání spouštěče, jako například dusičnanu stříbrného. Patří se například Bacillus sp, Escherichia coli, Lactobacillus casei ssp. casei a Lactobacillus fermentum. V experimentální části bakalářské práce byla testována produkce stříbrných nanočástic po přidání dusičnanu stříbrného v koncentracích 0,1; 1; 2; 4 mM. Bakterie, u nichž byla prokázána produkce stříbrných nanočástic jsou Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T a Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7089 a Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the magnetic nanoparticles produced by bacteria. These are two types of bacteria. First of them we can find in an industrial environment that produce magnetic nanoparticles using magnetosomes. Magnetosomes are units containing nanocrystals and are surrounded by a lipid layer. They are made up of chains and work as a compass. In this thesis I deal with possibilities of cultivation od these bacteria, acquisition of magnetosomes and subsequent processing. The second type is bacteria living in the human body, they start to produce magnetic nanoparticles after the addition of trigger, such as silver nitrate. Bakteria which can produce silver or ferrous nanoparticles are Bacillus sp, Escherichia coli, Lactobacillus casei ssp. casei and Lactobacillus fermentum. Experimental part of bachelor thesis focused on the production of silver nitrate in concetration of 0,1; 1; 2; 4 mM. The bacteria that have been shown to produce silver nanoparticles are Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T a Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7089 a Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetické bakteriecs
dc.subjectmagnetozomycs
dc.subjectkultivacecs
dc.subjectumělá magnetická bakteriecs
dc.subjectvyužitícs
dc.subjectMagnetic bacteriaen
dc.subjectmagentosomesen
dc.subjectcultivationen
dc.subjectartifikal magnetic bacteriaen
dc.subjectutilizationen
dc.titleProdukce magnetických částic mikroorganismycs
dc.title.alternativeProduction of magnetic particles by microorganismsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-16:54:54cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid95129en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:18:05en
sync.item.modts2020.04.01 04:21:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMgr. Martina Mikešová, Ph.D. (roz. Pravečková)cs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceVeselý: Jakým postupem se vám podařilo naměřit absorbanci o velikosti 18? Pekař: Jak souvisí příprava stříbrných částic s přípravou magnetických nanočástic? Jaký je mechanismus redukce stříbrných kationtů? Márová: Jaké je praktické využití stříbrných částic? Obruča: Kde byly přitomné stříbrné nanočástice – uvnitř nebo vně buněk? Nepůsobil antibakteriální účinek nanočástic proti jejich producentům?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record