Show simple item record

Identify risks selected business entity using selected methods of economic and strategic analysis

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorKončír, Olivercs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:09Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:09Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKONČÍR, O. Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101642cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66398
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na analýzu rizík, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi aktuálne. Je nesmierne dôležité, aby jednotlivé spoločnosti priebežne uskutočňovali identifikáciu a analýzu rizík a následne sa tieto riziká snažili eliminovať. V tejto diplomovej práci budú prevedené vybrané analýzy v danej spoločnosti, taktiež identifikácia rizík, ktoré vyplynú z prevedených analýz a následné opatrenia pre elimináciu týchto rizík.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis is focused on the analysis of risks, nowadays it is important that companies implement preventive identification and analysis of risk and eliminate these risks. In this thesis will be performed selected analyzes of the company, identyfying the risks that resulting form the analysis and design of measures to reduce certain risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectPESTLE analýzacs
dc.subjectFundamentálna analýzacs
dc.subjectKralicekov quick testcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorter’s analysisen
dc.subjectPESTLE analysisen
dc.subjectFundamental analysisen
dc.subjectKralicek quick testen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.titleIdentifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzycs
dc.title.alternativeIdentify risks selected business entity using selected methods of economic and strategic analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-26cs
dcterms.modified2017-06-26-14:27:06cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101642en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:40:11en
sync.item.modts2020.03.31 07:10:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠoková, Zuzanacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record