Show simple item record

Passportisation of the Structural and Technical Condition of a House in Vyskov

dc.contributor.advisorKosová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorKarásek, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKARÁSEK, J. Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66400
dc.description.abstractV práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. Také jejich životnost a možnosti zjišťování jejich stavebně technického stavu. Dále rozebírám teorii a užitečnost pasportizace. V praktické části hodnotím stavebně technický stav vybraného domu a provádím nález závad a poruch konstrukcí včetně návrhu jejich oprav a nacenění položkovým rozpočtem.cs
dc.description.abstractIn this thesis I deal with the passportization of the building-technical condition of the family house in Vyškov, the creation of its new project documentation and the proposal of repairs including appraisal cost. In the theoretical part I describe possible faults and defects of buildings, also their lifetime and the possibilities of finding their construction-technical condition. I also discuss the theory and usefulness of pasportizations. In the practical part, I evaluate the construction and technical condition of the selected house and make a finding of faults and defects of the structures, including the proposal for their repair and the appraisal cost with the item budget.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPasportcs
dc.subjectpasportizacecs
dc.subjectrodinnéhocs
dc.subjectdomucs
dc.subjectvadycs
dc.subjectporuchycs
dc.subjectopravacs
dc.subjectpoložkovýcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectPassporten
dc.subjectpassportizationen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectdefectsen
dc.subjectrepairen
dc.subjectitem budgeten
dc.titlePasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškověcs
dc.title.alternativePassportisation of the Structural and Technical Condition of a House in Vyskoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-13:42:29cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:09:35en
sync.item.modts2020.03.31 15:01:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDoležalová, Monikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Jaký byl průhyb železobetonového trámu? Jaký je Váš postup pasportizace? Jaký zákon či vyhláška popisuje pasportizaci? Jaký byl sklon ploché střechy s plechovou krytinou? Jak probíhaly nedestruktivní zkoušky konstrukcí? Kolik vychází náklady na údržbu na jednotkovou cenu? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record