Show simple item record

The Influence of Insulating a Block of Flats in Trebic on the Expenses Related to its Operation

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorSedláček, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, J. Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other99775cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66410
dc.description.abstractDiplomová práce řeší posouzení a návrh zateplení bytového domu v Třebíči, na výdaje spojené s jeho provozem. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny důvody pro zateplování budov, požadavky z hlediska energetické náročnosti budov, statických a požárně bezpečnostních na zateplení budov. V praktické části je zhodnocen z tepelně technického hlediska stávající stav bytového domu, dále jsou navrženy tři nové varianty zateplení bytového domu, jejich vyhodnocení a vypočítána jejich doba návratnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis solves assessment and project insulation of a block of flats in Trebic, on the expenses related to its operation. In the theoretical part of thesis are given the reasons for thermal insulation of buildings, requirements in terms of energy intensity of buildings, static and fire safety for insulation of buildings. In the practical part, the current state of the block of flats is evaluated from a thermal-technical point of view, three new thermal insulation options are proposed, their evaluation and their return time calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectprostup teplacs
dc.subjectnávratnost investicecs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectenergetická náročnost.cs
dc.subjectBlock of flatsen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectheat transmissionen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectsaving energyen
dc.subjectenergy consumption.en
dc.titleVliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozemcs
dc.title.alternativeThe Influence of Insulating a Block of Flats in Trebic on the Expenses Related to its Operationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-12:56:32cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99775en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:24:16en
sync.item.modts2020.03.31 17:17:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKosová, Jaroslavacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Vliv provedení zateplení bytového domu v Třebíči na výdaje spojené s jeho provozem. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Ing. Pavel Klika, položil otázku: Uvažoval jste celou fasádu z polystyrénu z hlediska požární bezpečnosti. Doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc., položil otázku: Od společenství vlastníku jednotek jste si zjistil všechny údaje. Obhajoba: Bcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record