Show simple item record

Assessing and Reducing the Impact of so called Black Swans in Launching New Medicines

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorŽenatá, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-04T00:59:12Z
dc.date.available2019-04-04T00:59:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŽENATÁ, L. Problematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění nových léčiv na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100371cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66411
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu a hodnocení rizik při uvádění nového léčiva na trh v případě nenadálých hromadných nákaz z pohledu černých labutí. Práce seznamuje se současným stavem v řešené problematice, vysvětluje terminologii a význam černých labutí a uvádí příklady biologických černých labutí. Na základě analýzy a zjištěných dostupných informací je navržen přístup pro hodnocení rizik společně s návrhy opatření směřujících ke snížení nebo eliminaci příp. rizik.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the analysis and evaluation of risks in the introducing of new drug in the case of unexpected mass infections from the point of view of black swans. This thesis acquaints itself with the current state of the problematics, explains the terminology and meaning of black swans and gives examples of biological black swans. On the basis of the analysis and the available informations is proposed a risk assessment approach together with proposals how to reduce or eliminate possible risks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerná labuťcs
dc.subjectpandemiecs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectvývoj léčivacs
dc.subjectopatřenícs
dc.subjectBlack swanen
dc.subjectpandemicen
dc.subjectrisken
dc.subjectdrug developmenten
dc.subjectmeasuresen
dc.titleProblematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění nových léčiv na trhcs
dc.title.alternativeAssessing and Reducing the Impact of so called Black Swans in Launching New Medicinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-28cs
dcterms.modified2017-06-28-13:11:42cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100371en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:26:02en
sync.item.modts2020.03.30 21:35:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtohanslová, Barboracs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Problematika hodnocení a snížení dopadů tzv. černých labutí při uvádění. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record