Show simple item record

Crash-Test Data Analysis - Frontal Impacts

dc.contributor.advisorBradáč, Albertcs
dc.contributor.authorMikulášková, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMIKULÁŠKOVÁ, L. Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100169cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66412
dc.description.abstractV této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení energetické ekvivalentní rychlosti (EES). Přesně specifikované nárazové zkoušky, které patří do oblasti pasivní bezpečnosti, se věnuje několik organizací ve světě. V praktické části této diplomové práce jsou řešeny čtyři čelní nárazové zkoušky, které byly zdokumentovány za účasti Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Tyto nárazové zkoušky byly prováděny za účelem pořízení dat a jejich analyzování s výsledným získáním hodnot deformační energie spotřebované pro trvalé poškození vozidla. Následně byly stanoveny parametry EES pro každé vozidlo.cs
dc.description.abstractIn this thesis are solved the problematics of crash tests. It is focused primarily on front impacts with full or part overlap. In the introduction are described the best known methods used in forensic - engineering practice for determination of energy equivalent speed (EES). Exactly specified impact tests, which are part of passive safety, are being addressed by several organizations around the world. In the practical part of this diploma thesis are solved four frontal impact tests, which were documented with the participation of the Institute of Forensic Ingeneering BUT in Brno.. These impact tests were performed to capture and analyze the data, resulting in the deformation energy used for permanent damage to the vehicle. Subsequently, the EES parameters were set for each vehicle.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNárazová zkouškacs
dc.subjectdeformační energiecs
dc.subjectenergetická ekvivalentní rychlostcs
dc.subjectpoškozenícs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjectbariéra.cs
dc.subjectCrash testen
dc.subjectdeformation energyen
dc.subjectenergy equivalent speeden
dc.subjectdamageen
dc.subjectvehicleen
dc.subjectbarrier.en
dc.titleAnalýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střetycs
dc.title.alternativeCrash-Test Data Analysis - Frontal Impactsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-15:31:19cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100169en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:49:57en
sync.item.modts2019.05.18 02:01:30en
dc.contributor.refereePtáček, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record