Show simple item record

Operation of transportation and haulage firms and its risks

dc.contributor.advisorAdamec, Vladimírcs
dc.contributor.authorKůstková, Eliškacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKŮSTKOVÁ, E. Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other91469cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66413
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ČR a k tomu příslušnou legislativu, následně pojmy vztahující se k identifikaci, analýze i eliminaci rizik, a v druhé části jsou následně aplikovány teoretické poznatky takovým způsobem, že ze zjištěných výsledků pomocí What IF a FMEA analýzy je následně vytvořen návrh na opatření rizik a jejich eliminaci.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with risk management in a selected company, which is ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. This thesis is divided into two parts, where the first part deals with the analysis of the current situation, which is the transport sector in the Czech Republic and its relevant legislation. Subsequently also deals with the terms related to the identification, analysis and elimination of risks. In the second part is the theoretical knowledge is applied in such a way, that from the results obtained with What IF and FMEA analyzes is later created a suggested plan for risk prevention and its elimination.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení rizikcs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjecthodnocení rizikcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectspedicecs
dc.subjectČSAD Logistik Ostravacs
dc.subjecta. s.cs
dc.subjectRisk managementen
dc.subjectRisk identificationen
dc.subjectRisk assessmenten
dc.subjecttransporten
dc.subjectspeditionen
dc.subjectČSAD Logistik Ostravaen
dc.subjecta. s.en
dc.titleProvoz dopravně spedičních firem a jeho rizikacs
dc.title.alternativeOperation of transportation and haulage firms and its risksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-27cs
dcterms.modified2017-06-27-13:41:32cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91469en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:09:45en
sync.item.modts2020.03.31 15:31:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFidrichová, Ivanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record