Show simple item record

The Influence of Insulating a Block of Flats in Židenice

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorVyplel, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:10Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVYPLEL, M. Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other99774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66428
dc.description.abstractDiplomová práce Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou zmíněny druhy tepelných izolací a jejich vlastnosti, způsoby zateplení a druhy hodnocení energetické náročnosti budov. Dále jsou uvedeny také základní pojmy a legislativa spojená s tepelně technickými vlastnostmi. Vpraktické části jsou zpracovány tři návrhové stavy, u nichž určuji kalkulaci celkových nákladů na zateplení, určuji energetickou náročnost a dále zhodnocuji prostou dobu návratnosti investice a vliv na celkovou cenu bytového domu.cs
dc.description.abstractDiploma thesis named The influence of insulating a block of flats in Židenice is divided into two parts. In the theoretical part there are mentioned types of the thermal insulation and their attributes, methods of insulation and types of assessment energy consumption of buildings. Basic concepts and legislation of the thermal technical properties are described in the theoretical too. In the practical part there are processed three variants in which I determine the calculation of the overall value for the insulation, energy consumption and simple payback period and influence for total price of the apartment building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZateplenícs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjectúspora energiecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectenergetická náročnostcs
dc.subjectnávratnost investice.cs
dc.subjectInsulationen
dc.subjectthermal insulation systemen
dc.subjectenergy savingen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectreturn on investment.en
dc.titleVliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicíchcs
dc.title.alternativeThe Influence of Insulating a Block of Flats in Žideniceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-22cs
dcterms.modified2017-06-22-13:20:39cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99774en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:56:03en
sync.item.modts2020.03.31 00:24:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDoležalová, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky Zohledňoval jste i časovou hodnotu peněz? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record