Show simple item record

Physical Security in an Industrial Company

dc.contributor.advisorSedlák, Petrcs
dc.contributor.authorKonečný, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:36Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKONEČNÝ, P. Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66467
dc.description.abstractPráce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. Návrhová část je shodně rozčleněna do jednotlivých kapitol obsahujících doporučení k modernizaci, nápravě nedostatků či úpravám systémů. Náplní teoretické části je zejména objasnění pojmů a postupů užitých v návrhu. Hlavní přínos práce spatřuji v návrhu změn, po jejichž správné realizaci bude fyzická bezpečnost podniku na vysoké úrovni.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on physical security solutions in an organization acting in a metallurgy segment. The analytical part identifies the weaknesses in individual areas of physical security according to ČSN/ISO 27 000 regulation. The practical part is divided into individual chapters bringing suggestions for corrections, modernization and modifications of the system. The theoretical part deals mainly with clarification of the terminology and proceses used in the practical part. I see the benefit of my work in the practical suggestions for the changes. If they are implemented correctly, the physical security of the organization will be of high quality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFyzická bezpečnostcs
dc.subjectkamerový systémcs
dc.subjectochrana perimetrucs
dc.subjectkontrola vstupůcs
dc.subjectISMScs
dc.subjectstrážní službacs
dc.subjecttechnická ochranacs
dc.subjectPhysical securityen
dc.subjectsecurity camera systemen
dc.subjectperimeter protectionen
dc.subjectaccess controlen
dc.subjectISMSen
dc.subjectguard service utilityen
dc.subjecttechnical protection measureen
dc.titleFyzická bezpečnost v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativePhysical Security in an Industrial Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:11cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:21en
sync.item.modts2019.05.18 09:57:08en
dc.contributor.refereeOndrák, Viktorcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record