Show simple item record

Creation of Logistic Concept in the Selected Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKrejčí, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:24Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, P. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other92256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66477
dc.description.abstractDiplomová práce na téma: „Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě“ analyzuje logistický systém firmy z pohledu materiálových a informačních toků ve výrobě. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. V analýze současné situace vybrané firmy je popsán současný průběh zakázky, jsou popsány činnosti, které ovlivňují průběh zakázky a jakým způsobem přispívají k její realizaci. Součástí práce jsou návrhy řešení v oblasti informačních a materiálových toků, které přispějí k zefektivnění průběhu řízení zakázky podnikem.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis on the topic "Creating a Logistics Concept in a Selected Company" analyzes the logistics system of the company in terms of material and information flows in the production. The theoretical part explains the individual concepts of logistics. The analysis of the current situation of a selected company describes the current order processing, activities that affect order processing and how these activities contribute to the order realization. There are solution proposals in the field of information and material flows as a part of this thesis. These proposals contribute to streamline the course of the order management by the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectlogistická koncepcecs
dc.subjectinformační tokcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectlogistic concepten
dc.subjectinformation flowen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectorderen
dc.titleTvorba logistické koncepce ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeCreation of Logistic Concept in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:36cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92256en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:18:54en
sync.item.modts2020.03.31 19:11:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: odpovězeno Ing. Vít Kratina - vyjasnění změn v informačním systému, popis projektu a kritická cestacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record