Show simple item record

Business Plan for Wellness Centre Establishment in Moravské Budějovice

dc.contributor.advisorBumberová, Veronikacs
dc.contributor.authorBočková, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:08:22Z
dc.date.available2019-04-04T01:08:22Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBOČKOVÁ, R. Podnikatelský plán založení wellness centra v Moravských Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66482
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení wellness centra v městě Moravské Budějovice. Vyjma teoretické části obsahující výklad základních definic a pojmů se dílo věnuje analýze vnějšího a vnitřního prostředí a vlastnímu marketingovému výzkumu. Závěrečná návrhová část je poté věnována samotnému podnikatelskému plánu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on creation real business plan for establish wellness centre in Moravské Budějovice. Except the theoretical part including an interpretation of the basic definitions and concepts the thesis includes also analysis of external and internal environment of the company and own marketing research. The final section is devoted to the business plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský pláncs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectwellness centrumcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectPorter five forces modelen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectwellness centreen
dc.titlePodnikatelský plán založení wellness centra v Moravských Budějovicíchcs
dc.title.alternativeBusiness Plan for Wellness Centre Establishment in Moravské Budějoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-06-15-10:21:29cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:24:00en
sync.item.modts2020.03.31 23:02:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeportfolia, Soňa Bastlová, analytik řízení úvěrovéhocs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nebyly otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb - Dotazy ohledně prezentace - odpovězeno Ing. Holek - Jak byla provedena kalkulace úvěru bankovní analytičkou? Diskuze nad náklady a legislativními povoleními - odpovězeno částečně doc. Fedorová - Diskuze na téma poskytnutých výkazů a jejich obsahem, nesrozumitelnost. - odpovězeno částečně prof. Koráb - Čím se podnik chce odlišovat? - odpovězeno Ing. Kučerová - Jak vypadá schéma (půdorys) wellness centra? Jaké je jeho plánované vybavení? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record