Show simple item record

Vortex pump as a possible heart replacement

dc.contributor.advisorFialová, Simonacs
dc.contributor.authorCoufalík, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCOUFALÍK, M. Vířivé čerpadlo jako možná srdeční náhrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101365cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66517
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou srdečních náhrad a podpor. V teoretické části je popsáno srdce a princip jeho funkce. Dále je charakterizována krev z hlediska reologického chování a jsou uvedena možná kritéria pro vznik hemolýzy. V další části jsou popsány současně nejpoužívanější srdeční podpory s důrazem na využití vířivých čerpadel, která jsou popsána včetně jejich konstrukčních částí. V praktické části je provedena experimentální analýza dvou čerpadel (COV 43 a COV 23). Následně pomocí zákonů podobnosti jsou sestrojeny bezrozměrné charakteristiky čerpadel. Ve výpočetní části práce je realizována CFD analýza vířivého čerpadla prostřednictvím stacionárního a transientního výpočtu. Výsledek je zároveň porovnán s experimentálním měřením a na základě výsledků je provedena úprava oběžného kola.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the issue of artificial hearts and ventricular assist devices. The theoretical part describes the heart and its function. Blood is characterized in terms of rheological behavior and the possible criteria for hemolysis are discussed. The following section describes the most commonly used ventricular assist devices, with emphasis on the use of the regenerative pump, including its components. In the practical part, an experimental analysis of two pumps (COV 43 and COV 23) is performed. Furthermore, non-dimensional characteristics of the pumps are constructed using the laws of similarity. In the computational part, the CFD analysis of the regenerative pump is performed by means of stationary and transient calculation. The results are compared with the experimental findings and based on the results, the impeller of regenerative pump was modified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcesy srdečního cyklucs
dc.subjectreologie krvecs
dc.subjecthemolýzacs
dc.subjectumělé srdcecs
dc.subjectsrdeční podporacs
dc.subjectvířivé čerpadlocs
dc.subjectcharakteristika čerpadlacs
dc.subjectCFD analýzacs
dc.subjectEvents of cardiac cycleen
dc.subjecthemorheologyen
dc.subjecthemolysisen
dc.subjectartificial hearten
dc.subjectventricular assist deviceen
dc.subjectregenerative pumpen
dc.subjectpump performance curveen
dc.subjectCFD analysisen
dc.titleVířivé čerpadlo jako možná srdeční náhradacs
dc.title.alternativeVortex pump as a possible heart replacementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-11:34:35cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101365en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:38:57en
sync.item.modts2019.05.18 02:11:11en
dc.contributor.refereeKlas, Romancs
dc.contributor.refereeKlas, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record