Show simple item record

The basic design of regenerative heat exchanger

dc.contributor.advisorKilkovský, Bohuslavcs
dc.contributor.authorSchütz, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSCHÜTZ, S. Výpočet regeneračního výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101098cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66561
dc.description.abstractRegenerační výměníky tepla jsou zavedené pro mnoho průmyslových aplikací jako prostředek k využití tepla z proudu horkého média, přičemž sypané regenerátory (anglicky fixed bed rege-nerators) se nejčastěji používají k předehřívání vzduchu pro spalovací proces. V této práci bylo provedeno srovnání několika matematických modelů regenerátorů a několika výpočtových metod, přičemž tou hlavní použitou je Willmottova otevřená metoda z roku 1964. Pro vytvořený lineární model regenerátoru byla provedena analýza vlivu geometrických a provozních para-metrů na výstupní teploty médií.cs
dc.description.abstractRegenerative heat exchangers are established as a means of heat recovery in many industrial applications. The fixed-bed regenerators are mostly used to transfer heat from hot flue gas to cold air. In this work, several mathematical models of regenerators and several calculation methods were compared, while the preferred method is Willmott’s open method from 1964. Analysis of the influence of geometrical and operational parameters was carried out for the linear regenerator model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegenerátorcs
dc.subjectTepelně-hydraulický výpočetcs
dc.subjectSypaný regenerátorcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectRegeneratoren
dc.subjectThermal-hydraulic calculationen
dc.subjectFixed-bed regeneratoren
dc.subjectPythonen
dc.titleVýpočet regeneračního výměníku teplacs
dc.title.alternativeThe basic design of regenerative heat exchangeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-16:33:41cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101098en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:01:37en
sync.item.modts2020.04.01 05:11:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJegla, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jan Pokorný, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) Ing. Pavel Seichter, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba obsahovala: - regenerace u sklářské pece - typy náplní u fitrů - matematický popis a metody výpočtu - výsledky výpočtů - možnosti rozšíření práce Otázky: - téma bylo vyčerpáno v rámci oponenského posudkucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record