Show simple item record

Design of entrance ramp for handicapped people to city buses

dc.contributor.advisorDvořáček, Jiřícs
dc.contributor.authorPospíšil, Luděkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:40Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, L. Konstrukce rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96866cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66563
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automaticky ovládané rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů. Úvodní rešeršní část se zabývá předpisy a směrnicemi, které musí být při návrhu respektovány, problematikou mobility vozíčkářů a analýzou uvažovaných prvků pro konstrukční návrh. Ve druhé části přechází práce k vybranému konstrukčnímu řešení. Vstupními parametry při návrhu jsou výška kazety rampy, úhel sklonu a šířka nástupní plošiny. Vysouvání nástupní plošiny je realizováno dvojicí pneumatických válců spolu s nůžkovým mechanismem vedeným v lineárním kuličkovém vedení. Nástupní plošina je vyrobena z hliníkového voštinového panelu, u kterého je proveden analytický výpočet únosnosti. Na přední hraně je nástupní plošina z důvodu bezpečnosti vybavena tlakovou lištou. Kazeta rampy je tvořena svařovanou konstrukcí z ocelových profilů a podrobena napěťové deformační analýze. K práci je přiložena kompletní výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the design of the automatically controlled ramp for the boarding of physically disabled people in city buses. The initial research section deals with the regulations and directives that must be respected in the design, the issue of wheelchair mobility and the analysis of design considered elements. In the second part the thesis goes to the chosen design solution. The design input parameters are the height of the ramp cassette, the slope of the ramp when boarding and the width of the boarding platform. The platform is extended by a pair of pneumatic cylinders along with a scissor mechanism guided in a linear ball guide. The boarding platform is made of an aluminium honeycomb panel which strength is verified by analytical calculation. At the front edge, the boarding platform is equipped with a pressure-sensitive edge The ramp cassette is made up of a welded frame of steel profiles and subjected to stress strain analysis. The thesis is accompanied by complete drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezbariérová dopravacs
dc.subjectrampacs
dc.subjecttělesně postiženýcs
dc.subjectnízkopodlažní autobuscs
dc.subjectinvalidní vozíkcs
dc.subjectwheelchair accessible transportationen
dc.subjectrampen
dc.subjecthandicappeden
dc.subjectlow-floor busen
dc.subjectwheelchairen
dc.titleKonstrukce rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusůcs
dc.title.alternativeDesign of entrance ramp for handicapped people to city busesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-19:17:36cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96866en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:01:39en
sync.item.modts2020.04.01 01:45:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMaňas, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Jakubec (člen) Ing. Petr Šmérek (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record