Show simple item record

Intake vortex modeling

dc.contributor.advisorRudolf, Pavelcs
dc.contributor.authorGaluška, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:20:04Z
dc.date.available2019-04-04T03:20:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationGALUŠKA, J. Modelování vtokových vírů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101342cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66564
dc.description.abstractV diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD metod. Jsou zde rozebrány základní poznatky o jednofázovém a dvoufázovém modelování pomocí metody Volume of Fluid s aplikací na hladinové víry v programu OpenFOAM a ANSYS Fluent. Dále se autor v práci zaměřuje na rešerši vhodných turbulentních modelů a porovnání jejich výsledků na jednoduchém verifikačním příkladu. V práci byla úspěšně verifikována jednofázová metoda na určování délky vzduchového jádra hladinového víru. Na stejném příkladu byla verifikována i dvoufázová simulace v programu OpenFOAM a ANSYS Fluent. Výsledky obou řešičů a metod byly mezi sebou porovnány. Dosažené poznatky byly použity k návrhu experimentální nádrže s geometrii podobnou průmyslovým čerpacím jímkám. Byla vytvořena mapa výskytů hladinových vírů pro různé provozní body. Jeden provozní bod s výskytem vírů byl přepočítán jednofázovou a dvoufázovou metodou. Bylo dosaženo pouze částečné shody experimentu s numerickým modelem.cs
dc.description.abstractThis paper covers information research of basic design rules of industrial wet sumps. It describes mathematical models of vortices and method for their identification and visualization. Then the author focuses on CFD modeling of surface vortices with single phase and multiphase approach with Volume of Fluid method. Basic principles of multiphase CFD modelling in OpenFOAM and ANSYS Fluent are given. Description and benchmarking of suitable turbulence models is also present. The single phase and multiphase approach were successfully validated for a simple test case of bathtub surface vortex. Satisfactory agreement with experimental data was achieved. The accuracy and behavior of both solvers were compared between each other. This gives us useful tool for evaluation of inflow condition and danger of surface vortex occurrence in wet sumps. The acquired knowledges were used to design an experimental test case with geometry similar to industrial wet sump. A map of surface vortex occurrence has been created for different operating points. One of the operating point has been used for numerical simulation (both single phase and multiphase). Partial agreement with experimental observation has been achieved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNumerický modelcs
dc.subjectOpenFOAMcs
dc.subjectANSYS Fluentcs
dc.subjecturčování délky vírucs
dc.subjecthladinový vírcs
dc.subjectanalytická definice vírucs
dc.subjectnávrh mokré čerpací jímkycs
dc.subjectvícefázové prouděnícs
dc.subjectturbulence.cs
dc.subjectNumerical modelen
dc.subjectOpenFOAMen
dc.subjectinterFoamen
dc.subjectANSYS Fluenten
dc.subjectgas core length determinationen
dc.subjectsurface vortexen
dc.subjectanalytical definition of vortexen
dc.subjectwet sump designen
dc.subjectmultiphase flowen
dc.subjectVolume of Fluiden
dc.subjectturbulence modellingen
dc.subjectcurvature correction.en
dc.titleModelování vtokových vírůcs
dc.title.alternativeIntake vortex modelingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-18:12:44cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101342en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:21:22en
sync.item.modts2020.03.31 03:37:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKozák, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Iva Svobodová (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record