Show simple item record

Optimal layout proposal of technological workplaces at a small mechanical engineering company

dc.contributor.advisorŠtroner, Marekcs
dc.contributor.authorMohorko, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:19:53Z
dc.date.available2019-04-04T03:19:53Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMOHORKO, M. Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100972cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66610
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na technologické projektování v malém podniku ENGITEC Motosport s.r.o. V první teoretické části práce je podrobně toto téma popsáno a rozebráno jak z hlediska ekonomického, tak i technického. V další části je popsán současný stav firmy potažmo výrobní haly i s ohledem na současné dispoziční řešení. V následujících kapitolách je vybrána typická součást v podobě pístu, který firma vyrábí a jsou navrženy tři různé varianty výroby pístu. Poté je vybrána jedna z nich, k níž jsou vztaženy veškeré kapacitní propočty. V závěrečné části práce je navrženo vhodné finální dispoziční řešení haly a nechybí ani technicko-ekonomické zhodnocení nejvýhodnější varianty.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis is focused on technological designing in a small company ENGITEC Motosport s.r.o. In first theoretical part of the thesis is this subject described in detail and analyzed in terms of economic and technical aspect. Next part describes the current state of the company and the production hall as well with keep on its current layout. In the following chapters is chosen piston-shaped component, which is manufactured by the company and three different variants of the piston production. Then one of them is selected, to which all related capacities calculations are made. In the final part of the thesis is proposed the relevant final layout of the hall and there is also the technical-economic evaluation of the most relevant variant included. Key wordsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjecttechnologické projektovánícs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectkapacitní propočetcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectdispoziční řešenícs
dc.subjectpracovištěcs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectlayouten
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjectmachine timeen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectcapacitive calculationen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectlayout solutionen
dc.subjectworkplaceen
dc.titleNávrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podnikucs
dc.title.alternativeOptimal layout proposal of technological workplaces at a small mechanical engineering companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-20-11:07:09cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100972en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:39:20en
sync.item.modts2019.05.18 16:38:30en
dc.contributor.refereeDvořák, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record