Show simple item record

Production technology of fiberglass parts

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorNenov, Stanislav Stojanovcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:55Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNENOV, S. Technologie výroby sklolaminátového dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101245cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66627
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na technologii výroby dílu ze sklolaminátu. Seznamuje s vlastnostmi kompozitních materiálů a jejich rozdělením dle geometrie výztuže, dle rozměrů výztuže, dle materiálu výztuže a materiálu matrice. V závěrečné části popisuje výrobní technologie a postup vzniku dílu od 3D dat po data a výkresy formy včetně tvorby technologického postupu.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on production technology of the glass fibre polyester part. It introduces characteristics of the composite materials and their dividing by the reinfocement geometry, reinforcement dimensions, reinfocement material and matrix materiál. In the final chapters thesis describes production technologies and proces of launching new part from 3D data to data and drawings of the mould including creation of the technological process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectkompozitní materiálcs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectmatricecs
dc.subjectsklolaminátcs
dc.subjectcompositeen
dc.subjectcomposite materialen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectmatrixen
dc.subjectglass fiber reinforced polyesteren
dc.titleTechnologie výroby sklolaminátového dílucs
dc.title.alternativeProduction technology of fiberglass partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-11:13:32cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101245en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:12:27en
sync.item.modts2020.03.31 18:10:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHodas, Davidcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč jste zvolil životnost projektu 7 let? 2. Jaké byly použity materiály pro výrobu dílu? 3. Proč jste neporovnával technologii ručního laminování s ostatními vybranými technologiemi? 4. Co uvažujete do nákladů na jednotlivé díly? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record