Show simple item record

Design of knee joint simulator

dc.contributor.advisorVrbka, Martincs
dc.contributor.authorPolnický, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:19:56Z
dc.date.available2019-04-04T03:19:56Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOLNICKÝ, V. Konstrukce simulátoru kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100724cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66638
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci experimentálního přístroje, jehož účelem je vyvození dynamických a kinematických podmínek kolenní náhrady při cyklu chůze. Simulátor bude využíván ke studiu tvorby mazacího filmu v kontaktu stehenního dílu kolenní náhrady a polyethylenové vložky a k cyklickým testům opotřebení kolenních náhrad. Úvodem je práce zaměřena na popis pracovních parametrů kolenních náhrad a rozbor konstrukcí simulátorů kolenního kloubu. Následuje popis koncepčních návrhů a výběr finální varianty. Výsledná konstrukce umožňuje realizovat dynamické a kinematické podmínky odpovídající normě ISO 14 243-3. Tvorba mazacího filmu je analyzována bezdotykovou optickou metodou fluorescenční mikroskopie. Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace, schéma elektroinstalace, ověření funkčnosti simulátoru a podrobný návode k obsluze.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the design and realization of an experimental device. The purpose of device is the simulation of dynamic and kinematic conditions of knee replacement during the walking cycle. The simulator will be used to study the formation of the lubricating film in contact of the femoral component and the polyethylene spacer, and to the cyclic wear tests for knee replacements. First part of thesis is focused on the description of working parameters of knee replacements and analysis of knee joint simulators. The description of conceptual design and selection of the final variation follows. The final design allows simulation of dynamic and kinematic conditions of ISO 14 243-3. Creation of lubricating film is analyzed by the non-contact optical fluorescence microscopy method. The work includes complete drawing documentation, wiring diagram, verification of the functionality of the device and detailed operating instructions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsimulátor kolenního kloubucs
dc.subjecttribometrcs
dc.subjectfluorescenční mikroskopiecs
dc.subjecttloušťka mazacího filmucs
dc.subjectknee joint simulatoren
dc.subjecttribometeren
dc.subjectfluorescent microscopyen
dc.subjectlubrication film thicknessen
dc.titleKonstrukce simulátoru kolenního kloubucs
dc.title.alternativeDesign of knee joint simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-19:17:02cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100724en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:21:42en
sync.item.modts2020.03.31 03:05:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČížek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Jakubec (člen) Ing. Petr Šmérek (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record