Show simple item record

Influence of a Notch on Stress-Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modes

dc.contributor.advisorHorníková, Janask
dc.contributor.authorŠčotka, Martinsk
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:30Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:30Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠČOTKA, M. Vliv koncentrace napětí ve vrubu na napjatost a deformaci na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101403cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66688
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá vplyvom koncentrácie napätia vo vrube na napätosť a deformáciu na čele trhliny zaťažených v šmykových záťažných módoch. V úvode si uvedieme oboznámenie s lomovou mechanikou a jej členením, následne pojednáme o faktore intenzity napätia a budeme pokračovať v rozprave o jeho výpočte pomocou MKP. Výpočet je prevedený na hriadeli v ktorej sa nachádza vrub s trhlinou. Výpočet bol prevedený pre dva typy vrubu, U-vrub a V-vrub, oba tieto vruby boli modelované parametricky takže sa mohla meniť ich geometria a pre každú konfiguráciu bol spočítaný faktor intenzity napätia. Následne bol prevedený výpočet faktora intenzity napätia pre hriadeľ bez vrubu . V závere je vyhodnotený vplyv vrubu na faktor intenzity napätia. Na výpočet MKP bol použitý software ANSYS. Ostatné výpočty boli prevedené v matematickom software MATLAB.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with influence of a notch on stress-strain states at the front of cracks by shear modes. Starting with fracture mechanics and its division, followed by stress intensity factor and calculate its by finite element method. Calculation is solved for two types of notches, U-notched and V-notched, both notches were modeled parametrically so their geometry was changeable and stress intensity factor were calculated for all configurations. Subsequently was solved next calculation of stress intensity factor but for shaft without notch. Finally, was evaluated influence of notch on stress intensity factor. Software for finite element method has been used ANSYS. Others calculation was provided in software MATLABen
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnapätosťsk
dc.subjectdeformáciask
dc.subjectčelo trhlinysk
dc.subjectšmykový módsk
dc.subjectfaktor intenzity napätiask
dc.subjectvrubsk
dc.subjectmetóda konečných prvkovsk
dc.subjecthriadeľsk
dc.subjectANSYSsk
dc.subjectstressen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectfront of cracken
dc.subjectshear modeen
dc.subjectstress intensity factoren
dc.subjectnotchen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectshaften
dc.subjectANSYSen
dc.titleVliv koncentrace napětí ve vrubu na napjatost a deformaci na čele trhlin zatížených ve smykových zátěžných módechsk
dc.title.alternativeInfluence of a Notch on Stress-Strain States at the Front of Cracks Loaded by Shear Modesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-16-13:16:18cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101403en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:39:41en
sync.item.modts2019.05.18 02:48:57en
dc.contributor.refereeŽák, Stanislavsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record