Show simple item record

Strain and stress analysis of the femur with distraction intramedullary nail

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorKonvalinka, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:20:07Z
dc.date.available2019-04-04T03:20:07Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKONVALINKA, J. Deformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66698
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením a analýzou deformace a napětí femuru s aplikovaným distrakčním intramedulárním hřebem pro léčbu nestejné délky končetin metodou distrakční osteogeneze. Práce je zaměřena především na stavy po ukončení distrakce s následnou konsolidací svalku. Problém stanovení deformace a napětí soustavy je řešen výpočtovým modelováním s využitím MKP. Součástí práce je detailní popis tvorby modelu jednotlivých prvků soustavy, k získání trojrozměrné geometrie kosti byly použity CT snímky. Výpočtový model je řešen pro 4 různé geometrie svalku a měněny jsou materiálové charakteristiky svalku. Dále je také analyzován vliv použití 3 a 2 distálních šroubů na deformaci a napětí.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is focused on determination and analysis of stress and strain in femur with distraction intramedullary nail for treating leg length discrepancy with the method of distraction osteogenesis. Thesis is mainly focused on states after distraction when the callus consolidates. Problem of determining stress and strain is solved by computational modeling using FEM. Detailed description of modeling is included in this thesis, complicated 3D geometry of bone was acquired from segmentation of CT images. Computational model is solve with 4 different types of callus geometry and also material properties of callus are varied. The influence on stress and strain when the middle distal screw is not applied is also analyzed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiomechanikacs
dc.subjectnestejná délka končetincs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectdistrakční intramedulární hřebycs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectbiomechanicsen
dc.subjectleg length discrepancyen
dc.subjectcomputational modelingen
dc.subjectdistraction intramedullary nailsen
dc.subjectstress strain analysisen
dc.titleDeformačně napěťová analýza femuru s distrakčním intramedulárním hřebemcs
dc.title.alternativeStrain and stress analysis of the femur with distraction intramedullary nailen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-13:16:19cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:23:01en
sync.item.modts2020.03.31 21:30:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarcián, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po prezentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jeho dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record