Show simple item record

Stress-strain analysis of dental implant inserted in maxilla

dc.contributor.advisorMarcián, Petrcs
dc.contributor.authorDušková, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:48Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDUŠKOVÁ, T. Deformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelisti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66706
dc.description.abstractPři zavádění dentálních implantátů, zejména do horní čelisti, se objevuje řada problémů. Největším z nich je nedostatečná kvalita a objem kostní tkáně v alveolárním výběžku. Práce se zabývá dentálním implantátem zavedeným v horní čelisti a je zaměřena na deformačně-napěťovou analýzu získaných výsledků ze vzájemného působení implantátu a horní čelisti. Pro vyřešení mechanické interakce mezi implantátem a kostní tkání je využito výpočtové modelování pomocí metody konečných prvků. Analýzou výsledků byl zjištěn vliv kortikální kostní tkáně, oseointegrace a vliv směru zatěžování implantátu na jeho posuvy a napětí. V oblasti řezáků je tedy nutné uvažovat jiná než axiální zatížení implantátu.cs
dc.description.abstractVariety of problems can appear when introducing dental implants, especially to in the maxilla. Biggest problems are caused by insufficient quality and volume of the bone tissue of the alveolar process. This thesis focuses on stress-strain analysis of an implant introduced in the maxilla. Mechanical interaction between the implant and bone tissue is solved using computational modelling with the finite element method. From analysis of results, it was discovered that deformation and tension of the implant are influenced by the direction of the load, osseointegration and thickness of the cortical bone tissue. In the anterior region, it is necessary to work with other types of load than axial.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDentální implantátcs
dc.subjecthorní čelistcs
dc.subjectdeformačně-napěťová analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectDental implanten
dc.subjectmaxillaen
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectFEMen
dc.titleDeformační a napěťová analýza dentálního implantátu zavedeného v horní čelistics
dc.title.alternativeStress-strain analysis of dental implant inserted in maxillaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-13:16:18cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:23:22en
sync.item.modts2021.11.12 10:44:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHájek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. László Iván, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudentka v prezentaci představila odborné komisi svou diplomovou práci. Po prezentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a studentka odpovídala na jeho dotazy. Komise celé její vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record