Show simple item record

Thermomechanical fatigue of austenitic stainless steels

dc.contributor.advisorHorník, Vítcs
dc.contributor.authorDobeš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:34:35Z
dc.date.available2019-04-03T22:34:35Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOBEŠ, O. Termomechanická únava austenitických ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66873
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zkoumání vlivu termomechanické únavy s prodlevami v cyklech na mechanismy poškození a odezvu materiálu. Korozivzdorná austenitická ocel Sanicro 25 byla podrobena zatěžovacími zkouškami termomechanické únavy ve fázi a mimo fázi rozdílnými amplitudami celkové deformace v rozmezí teplot 250 až 700 °C. Mechanismy poškození byly zkoumány rastrovacím elektronovým mikroskopem vybaveným fokusovaným iontovým paprskem (FIB) a technikou difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). Různé mechanismy iniciace únavových trhlin byly pozorovány pro zatěžování ve fázi a mimo fázi. Je diskutován vliv druhu zatěžování na mechanismus poškození a únavovou životnost.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to study the influence of termomechanical fatigue with dwells in loading cycles on material response as well as damage mechanism. Austenitic stainless steel Sanicro 25 was subjected to in-phase and out-of-phase thermomechanical fatigue (TMF) loading conditions with different amplitudes of mechanical strain in the temperature range 250 to 700 °C. The mechanism of the damage was investigated by means of scanning electron microscope equipped with focused ion beam (FIB) and electron backscatter diffraction (EBSD). Different mechanisms of the fatigue crack initiation were observed in in-phase and out-of-phase TMF cyclic loading. The effect of the type of loading on the damage mechanism and fatigue life is discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTermomechanická únava s prodlevami v cyklecs
dc.subjectkorozivzdorné austenitické ocelics
dc.subjectSanicro 25cs
dc.subjectnízkocyklová únavacs
dc.subjectThermomechanical fatigue with dwells in loading cycleen
dc.subjectstainless austenitic steelsen
dc.subjectSanicro 25en
dc.subjectlow-cyclic fatigueen
dc.titleTermomechanická únava austenitických ocelícs
dc.title.alternativeThermomechanical fatigue of austenitic stainless steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:19cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:04:25en
sync.item.modts2020.03.31 00:57:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePetráš, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (místopředseda) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record