Show simple item record

Study weld porosity aluminum alloy 5000 series during hybrid welding Laser-TIG

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorDrápela, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:26Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:26Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDRÁPELA, P. Studium pórovitosti svaru hliníkové slitiny řady 5000 při hybridním svařování Laser-TIG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100943cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66884
dc.description.abstractPráce je zaměřena na studium pórovitosti svaru hliníkových slitin vytvořených technologií laser-TIG. Teoretická část se zabývá studiem metod svařovaní a jejich parametrů, možnostech a využití. Nejprve jsou metody zkoumány odděleně, poté jako celek. Na konci teoretické části práce je shrnuta problematika svařovaní hliníkových slitin a základní vlastnosti. V experimentální části je vyhotoveno jedenáct zkušebních svarů na plechu ze slitiny hliníku EN AW-5754 H111, tl.5 mm. Následně jsou změřeny rozměry svarů, ze kterých jsou vyhotoveny závislosti na svařovacím proudu a vneseném teplu Q. Poté je provedena analýza svarových vad a výsledné zhodnocení optimálních svařovacích parametrů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed on studying weld porosity of aluminium alloys made by laser-TIG technology. Theoretical part deals with welding methods and their parameters, capabilities and usage. Methods are investigated separately then as a unit. At the end of the theoretical part there is summary about welding aluminium alloys and their properties. In experimental part it is made eleven testing welds on sheet metal from aluminium alloy EN AW-5754 H111, thickness 5 mm. After this sizes of welds are measured. From these sizes dependences welding current to input heat Q are made. Final part concerns analysis of welding defects and final evaluation optimum welding parameters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectTIGcs
dc.subjecthybridní svařovánícs
dc.subjectkeyholecs
dc.subjectlaser-TIGcs
dc.subjecthliníkové slitinycs
dc.subjectLaseren
dc.subjectTIGen
dc.subjecthybrid weldingen
dc.subjectkeyholeen
dc.subjectlaser-TIGen
dc.subjectalluminum alloyen
dc.titleStudium pórovitosti svaru hliníkové slitiny řady 5000 při hybridním svařování Laser-TIGcs
dc.title.alternativeStudy weld porosity aluminum alloy 5000 series during hybrid welding Laser-TIGen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-13:40:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100943en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:51:44en
sync.item.modts2020.03.31 07:25:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem a průběhem prezentace. Dále zodpověděl dotazy oponenta. Při obhajobě bakalářské práce zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Co vyjadřuje přímá a nepřímá polarita? Jak se zvyšuje přestup tepla do svaru? Byla provedena kontrola pórovitosti zkouškou prozařováním? Jak jste zvolil koeficient přestupu tepla pro laser? Odstraňoval jste oxid hlinity před svařováním?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record