Show simple item record

Biomechanical analysis of bone implant contact for different type of implant profiles

dc.contributor.advisorMarcián, Petrcs
dc.contributor.authorSvobodová, Miriamcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:49:51Z
dc.date.available2019-04-04T04:49:51Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, M. Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100730cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66913
dc.description.abstractTato práce se zabývá posouzení vlivu průměru dentálního implantátu umístěného v kosti při pevném spojení mezi kostí a daným implantátem na přetvoření v kosti kolem implantátu a posuvy v celé soustavě a napětím v implantátu. K řešení daného problému bylo využito výpočtového modelování za pomoci metody konečných prvků. K tomuto účelu byly vymodelovány dva typy implantátů o různých průměrech a model kosti s trámečkovitou strukturou a různou tloušťkou vrstvy kolem implantátu. Použitý materiál byl homogenní, izotropní a lineárně pružný. Celková analýza proběhla na 2D úrovni. Z výsledků jsou patrné rozdílné hodnoty u různých průměrů i tloušťky vrstev.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the assessment of the influence of the dental implant diameter placed in the bone with a fixed connection between the bone and the given implant on the strain into the bones around the implant,the deformation throughout the system and the stress in the implant. Computational modeling with finite element analysis was used to solve a given task. Two types of the implants with different diameters and bone model with a beam structure and different layer thickness around the implant were modeled. Used material was homogeneous, isotropic and linearly flexible. The overall analysis was carried out at the 2D level. The results show different values for different diameters and thickness of the layers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdentální implantátcs
dc.subjectprůměr dentálního implantátucs
dc.subjectdeformačně-napěťová analýzacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectoseointegracecs
dc.subjectdental implanten
dc.subjectdental implant diameteren
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectfinite element methodsen
dc.subjectoseointegrationen
dc.titleBiomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profilycs
dc.title.alternativeBiomechanical analysis of bone implant contact for different type of implant profilesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:36cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100730en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:19:34en
sync.item.modts2020.03.30 14:32:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChamrad, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Jaromír Kabeláč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděla úplně a správně na otázky oponenta i další otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record