Show simple item record

Solution to the mechanism of a screw jack

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorBlecha, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:29Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBLECHA, J. Řešení mechanizmu šroubového zvedáku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101575cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66973
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá mechanizmem šroubové zvedáku z hlediska základních konstrukčních výpočtů, tak i z hlediska technologie výroby. V následující části je provedeno základní rozdělení dílenských zvedacích zařízení, dále pak konstrukční návrh zvedacího zařízení a v neposlední řadě návrh technologie výroby. Dále je pozornost věnována technicko - ekonomickému pohledu na výrobní proces mechanizmu šroubového zvedáku a možnosti vylepšení jak výrobního procesu, tak i samotné konstrukce.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis deals with the mechanism of the screw jack in terms of basic design calculations as well as in terms of production technology. The following part deals with basic division of the workshop lifting equipment, the design of the lifting device and, last but not least, the design of the production technology. Further attention is paid to the technical and economic view of the manufacturing process of the screw jack mechanism and the possibility of improving both the production process and the construction itself.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠroubový zvedákcs
dc.subjectkonstrukční návrhcs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectřezný nástrojcs
dc.subjectřezná rychlostcs
dc.subjectScrew jacken
dc.subjectdesign proposalen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectcutting toolen
dc.subjectcutting speeden
dc.titleŘešení mechanizmu šroubového zvedákucs
dc.title.alternativeSolution to the mechanism of a screw jacken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:17cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101575en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:28:43en
sync.item.modts2020.04.01 00:28:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Tvorba technologického postupu, nástrojové listy Samosvornost, třecí úhel Doplnění výrobních výkresů Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record