Show simple item record

Pressure drop in modern pipeline

dc.contributor.advisorElcner, Jakubcs
dc.contributor.authorPřikryl, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:29Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPŘIKRYL, P. Tlakové ztráty v potrubí moderního typu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101536cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66979
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o vývoji materiálů potrubních systémů a zaměřuje se zejména na trendy současné doby. Popsány jsou materiály kovové, plastové a vícevrstvé. Následující pasáž tyto materiály porovnává a vyhodnocuje. Součástí je návrh a realizace modelové trati, která slouží k porovnání tlakových ztrát a pořizovacích cen rozdílných potrubních materiálů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the development of pipeline materials and especially aims on the current trends. It describes metal, plastic and multi-layer materials. Following part compares and evaluates these materials. This work includes a project and a realization of a model circuit in order to compare price and pressure drops of different pipeline materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnické zařízení budov (TZB)cs
dc.subjectrozvody TZBcs
dc.subjectpotrubní systémycs
dc.subjectpotrubícs
dc.subjecttlakové ztráty.cs
dc.subjectBuilding servicesen
dc.subjectbuilding services distributionen
dc.subjectpipeline systemsen
dc.subjectpipelineen
dc.subjectpressure drop.en
dc.titleTlakové ztráty v potrubí moderního typucs
dc.title.alternativePressure drop in modern pipelineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:33cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101536en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:03:05en
sync.item.modts2020.04.01 02:07:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent zodpověděl všechny 4 otázky oponenta. Profesor Štětina upozornil na to, že práce je vytisknutá jednostranně, nemá správné řádkování a chybí seznam použitých symbolů a zkratek. Dále se profesor Štětina dotázal na praktickou aplikaci vlnovce a jeho tlakové ztráty. Docent Katolický se dotázal na tlakové ztráty rovného potrubí. Docent Jaroš vznesl připomínku k umisťování citací v textu práce a upozornil na typografické nedostatky a dotázal se na tlakové ztráty jednotlivých prvků otopné soustavy. Dále se docent Jaroš dotázal na životnost jednotlivých prvků. Doktor Krejčí se dotázal na problematiku elektrochemické koroze nerezového vlnovce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record