Show simple item record

Production of injection molded parts

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorKratina, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:30Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:30Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKRATINA, P. Výroba vstřikovaných dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101327cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66990
dc.description.abstractPráce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena na samotný proces vstřikování a popis jednotlivých částí a komponent vstřikovacího stroje a nástroje. Projekt obsahuje návrh technologie výroby (vstřikování plastů do kovových forem) a její konstrukční řešení. Závěr práce obsahuje ekonomické zhodnocení, přílohovou a výkresovou dokumentaci.cs
dc.description.abstractThe work, elaborated within B-STG Engineering Bachelor´s degree program, is focused on the topic of injection molding into molds. In the introductory part, the work deals with materials suitable for injection. In the next chapter, the work is focused on the process of injection and description of individual parts and components of the injection machine and its tools. The thesis contains the concept of the technology of production ( injection moulding into metal molds) and its design solution. The conclusion of the thesis includes economic evaluation, attachment and drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplastycs
dc.subjectvstřikovací strojecs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectArburg Allrounder 570 Scs
dc.subjectLexan 920 Acs
dc.subjectplasticsen
dc.subjectinjection machinesen
dc.subjectinjection mouldingen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectArburg Allrounder 570 Sen
dc.subjectLexan 920 Aen
dc.titleVýroba vstřikovaných dílůcs
dc.title.alternativeProduction of injection molded partsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-14:16:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101327en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:28:47en
sync.item.modts2020.03.31 23:55:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKandus, Bohumilcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jakým způsobem byste dosáhl stejné rychlosti v kanálcích temperačného systému? 2. Jaké úpravy v práci uvedeného materiálu 19 083.3 uvažujete? 3. V práci uvažujete chladící média vodu a olej; je chladící systém vhodný pro obě média? 4. Jaký jiný systém by mohl být pro temperaci využít? 5. Kolika činný lis v práci uvažujete? 6. Jaký byl důvod pro návrh výroby závitů do dna matrice?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record