Show simple item record

Comparative analysis of discrete PID controllers

dc.contributor.advisorPivoňka, Petrcs
dc.contributor.authorPála, Matějcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:37:18Z
dc.date.available2018-10-21T17:37:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPÁLA, M. Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102151cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67004
dc.description.abstractBakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány jednotlivé struktury diskrétního PSD regulátoru. Zde je zmíněna Ziegler-Nicholsova metoda nastavování parametrů PID regulátorů a popis regulátoru používaného firmou B&R. Druhá část práce je zaměřena na testování na stanovených modelech. Jsou zde uvedeny výsledky získané jak simulacemi, tak i testováním na reálných modelech. Porovnání výsledků za použití různých struktur diskrétních variant PID regulátoru a výsledky získané testováním regulátoru firmy B&R.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis deals with an analysis and complex comparsion of different structures of discrete variants of PID controllers related to testing at determined simulation and real models. In the first, theoretical, part are described different structures of discrete PSD controller. Also the Ziegler-Nichols method for determining parameters of these controllers is mentioned as the describe of B&R company used controller too. The second part of this thesis is focused on testing at determined models. In this part, there are stated results of comparison different structures of discrete variants of PID controller also as results taken with B&R company controller.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegulátorcs
dc.subjectPIDcs
dc.subjectPSDcs
dc.subjectZiegler-Nicholsova metodacs
dc.subjectB&R PID regulátorcs
dc.subjectControlleren
dc.subjectPIDen
dc.subjectPSDen
dc.subjectZiegler-Nichols methoden
dc.subjectB&R PID controlleren
dc.titleKomparativní analýza diskrétních regulátorů PIDcs
dc.title.alternativeComparative analysis of discrete PID controllersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-15:15:31cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102151en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:00:38en
sync.item.modts2019.05.18 02:12:18en
dc.contributor.refereeDokoupil, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record