Show simple item record

Management of Indebtedness in Selected Municipality

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorMaňáková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMAŇÁKOVÁ, P. Management zadluženosti vybraného města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67028
dc.description.abstractPředložená diplomová práce Management zadluženosti vybraného města se věnuje zhodnocení hospodaření a zadluženosti statutárního města Zlín ve sledovaných letech 2012 - 2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům a pojmům, které se vztahují k této oblasti. Následně je charakterizováno statutární město Zlín, provedena analýza hospodaření, zadluženosti a zhodnocen současný stav města. V závěru práce jsou navržena možná opatření vedoucí k lepšímu řízení zadluženosti.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis called Management of Debt of a Selected City deals with the evaluation of the management and indebtedness of the statutory city of Zlín in years 2012-2016. The first part focuses on the theoretical principles and concepts which relate to this area. Subsequently, the work characterizes the statutory city of Zlín and analyses the economy, the indebtedness and the current situation of the city. At the end of this thesis there are proposed the possible measures leading to better debt management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobeccs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectpříjmycs
dc.subjectvýdajecs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectincomesen
dc.subjectexpendituresen
dc.subjectindebtednessen
dc.titleManagement zadluženosti vybraného městacs
dc.title.alternativeManagement of Indebtedness in Selected Municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-08:31:22cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:29en
sync.item.modts2019.05.18 14:37:17en
dc.contributor.refereeKrygelová, Ivacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record