Zobrazit minimální záznam

Development of Competitiveness of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorHorák, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-11-02T17:17:29Z
dc.date.available2018-11-02T17:17:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHORÁK, T. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103444cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67029
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, které se týkají konkurenceschopnosti podniku a posilování konkurenceschopnosti. V praktické části jsou tyto poznatky využity v praxi. V analytické části je identifikována samotná společnost, v této části je společnost analyzována z pohledu vnitřního a vnějšího okolí firmy a na základě těchto výsledků jsou navržena řešení, která by měla vést ke zlepšení svého postavení v konkurenčním boji. Práce poskytuje konkrétní kroky ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis addresses the issue enhancing the competitiveness of the company QUALITY GELATO DOLCE S.R.O. The company runs network of the confectionery’s shops under the business name AIDA. The theoretical part reviews the literature concerning the competitiveness of the company and aspects enhancing competitiveness. The theoretical aspects are used in the analytical part. The analytical part identifies the company, investigates its external and internal environment. Based on analytical findings, the assignment proposes improvements enhancing the company’s position on the market. The work presents specifics steps towards better competitiveness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnost firmycs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectkonkurenční strategiecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectkonkurenční prostředícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitive businessesen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectcompetitive strategyen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectcompetitive environmenten
dc.subjectmarketing mixen
dc.titleRozvoj konkurenceschopnosti podnikucs
dc.title.alternativeDevelopment of Competitiveness of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:34cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103444en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 16:23:57en
sync.item.modts2018.10.22 15:15:06en
dc.contributor.refereeBeránek, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam