Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvement

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorFilipová, Silviecs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:50:19Z
dc.date.available2018-10-22T00:50:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFILIPOVÁ, S. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103566cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67037
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na finanční zdraví společnosti, která se zabývá distribucí lodí závodních tříd po celém světě. Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní finanční situace podniku a navrhnout cesty k jejímu zlepšení. Nejprve se práce se věnuje teoretickým východiskům ekonomické analýzy společnosti. Poté jsou tato teoretická východiska na společnost prakticky aplikována. Následně jsou, dle zjištěných výsledků, interpretované výsledky uskutečněné analýzy hospodářská situace podniku a navržena opatření, která by zajistila pozitivně hodnocenou finanční kondici analyzované společnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the financial health of the company, whose business is based on distribution of racing class ships all over the world. The main goal of the diploma thesis is to evaluate the financial situation of the company and to propose ways to improve it. At first, the thesis deals with the theoretical basis of the company's economic analysis. Then these theoretical starting points for the company are practically applied. Consequently, according to the results, the economic situation of the company is interpreted and measures have been proposed to ensure a positive financial condition of the analyzed company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení finanční situacecs
dc.subjectlodní třída FINNcs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectbankrotní a bonitní modelycs
dc.subjectzajišťovací instrumentycs
dc.subjectčistá současná hodnota.cs
dc.subjectFinancial reportingen
dc.subjectthe FINN classen
dc.subjectratiosen
dc.subjectbankruptcy and creditworthy modelsen
dc.subjecthedging instrumentsen
dc.subjectnet present value.en
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:33cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103566en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:31en
sync.item.modts2019.05.18 07:14:34en
dc.contributor.refereeJuránková, Helenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record