Show simple item record

The drive of the feed coordinate portal machining center through pinion and rack

dc.contributor.advisorMarek, Jiřícs
dc.contributor.authorMalásek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:49Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMALÁSEK, P. Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101080cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67139
dc.description.abstractTato práce se zabývá stanovením hranice, kdy je po technické a ekonomické stránce vhodné využití pohonu osy X portálového obráběcího stroje pomocí pastorku a hřebene. A návrhem pohonu takovéto osy. V kapitole přehled současného stavu poznání jsou rozebrány možnosti pohonných sestav lineárních os, především pomocí kuličkového šroubu a dvojice pastorek, hřeben. Základní parametry os X portálových strojů, způsoby odměřování, vedení osy a elektrické motory. Poté je stanovena hranice vhodnosti použití pastorku a hřebene. V následujících kapitolách je navrženo několik variant uspořádání pohonů lineárních os a vybrána nejvhodnější. Tato varianta je posléze zkonstruována.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with determining of technical and economical limits of axis X of portal milling machine driven by gear rack and pinion. And designing drive of axis like this. In chapter overview of the current state of knowledge are researched options of drive systems of linear axis, primarily of using ball screw and couple of pinion and gear rack. Basic parameters of axis X portal milling machines, options of measuring, guiding of axis and electric motors. Then the limit suitability of using pinion and gear rack is determined. In next chapters is designed few variations of arrangements of drives and selected the best one. This arrangement is then designed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOzubený hřebencs
dc.subjectkuličkový šroubcs
dc.subjectpohon lineární osycs
dc.subjectportálový obráběcí strojcs
dc.subjectGear racken
dc.subjectball screwen
dc.subjectdrive of linear axisen
dc.subjectportal milling machineen
dc.titleNáhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebenecs
dc.title.alternativeThe drive of the feed coordinate portal machining center through pinion and racken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-10:35:12cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101080en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:39:58en
sync.item.modts2019.05.19 00:21:48en
dc.contributor.refereeNovotný, Lubomírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record