Show simple item record

Analysis of economic data using statistical methods

dc.contributor.advisorMichalíková, Evacs
dc.contributor.authorKoštur, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:24:54Z
dc.date.available2018-10-21T21:24:54Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOŠTUR, P. Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67207
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení účetních a finančních dat vybraného podniku, konkrétně Weppler & Trefil s.r.o., jak pomocí nástrojů finanční analýzy, tak pomocí statistických metod, mimo jiné i časovými řadami. Tyto nástroje a metody budou popsány jak teoreticky, tak aplikovány v praxi na účetních výkazech vybraného podniku za dané období. V závěru práce bude pak následovat komplexní shrnutí stavu podniku a vlastní návrhy, které pomohou zlepšit jeho finanční zdraví.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the evaluation of accounting and financial data of selected company, namely the Weppler & Trefil Ltd. This will be achieved by using financial analysis tools and statistical methods, including time series. These tools and methods will be described both theoretically and applied in practice in the financial statements of the chosen company for the certain period. The conclusion will be followed by a comprehensive summary of the status of the company and my own proposals that will help to improve the financial health of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní přímkacs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectrentabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectactivityen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression lineen
dc.titleAnalýza ekonomických dat s využitím statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of economic data using statistical methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:12cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:58:52en
sync.item.modts2019.05.18 07:18:29en
dc.contributor.refereeDoubravský, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record