Show simple item record

Business Development Project

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorHažmuka, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHAŽMUKA, M. Podnikatelský záměr rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103241cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67217
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je analýza a zaměření se na rozvoj již prosperující firmy, která se zabývá prodejem nátěrových hmot a jejich příslušenství. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část se zabývá popisem, jak vytvořit podnikatelský plán. V analytické části analyzuji současnou situaci firmy pomocí vybraných ukazatelů a v poslední části se věnuji vlastním návrhům řešení.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to focus on the development of the prosperous company that deals with the sale of paints and accessories. My intention is to create a business plan. The theoretical part describes how to do it. The actual situation of the company is assessed in the analytical part by using specific indicators. At the end I specify my own solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectpláncs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectstrategie projektucs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectnátěrové hmotycs
dc.subjecte-shopcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectplanen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectstrategy of projecten
dc.subjectanalysisen
dc.subjectpaintsen
dc.subjecte-shopen
dc.titlePodnikatelský záměr rozvoje firmycs
dc.title.alternativeBusiness Development Projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-23cs
dcterms.modified2017-09-22-08:52:52cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103241en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:19:52en
sync.item.modts2020.03.30 21:56:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePtáček, Romancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)cs
but.defenceIng. Mikulica-Jak byste projekt financoval?-zodpovězeno Ing. Mikulica-Vysvětlení pojmů použitých v tabulce "ekonomického zhodnocení návrhu"-zodpovězeno částečně prof. Režňáková - Vysvětlete, co je PEST analýza, zdůvodněte způsob psaní. Jaké sociální faktory jste analyzoval? - odpovězeno částečně prof. Režňáková-Jak byl stanoven zisk na zákazníka? - řekl mi to majitel. Proč jste neprovedl vlastní analýzu? neuvedeno prof. Režňáková-Jak jste využil výsledky analýzy k návrhu řešení? - Nevysvětleno prof. Režňáková- Jak jste přišel k závěru, že společnost není zadlužena? Náhledem do rozvahy. Proč jste neprovedl zhodnocení finanční situace? Vzhledem ke značným nedostatkům práce (terminologické, metodické, formální) proběhlo hlasování o výsledku obhajoby. Na základě hlasování práce komise rozhodla, že práce byla obhájena.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record