Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorHomolková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOMOLKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103250cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67226
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hodnocení finanční situace podniku a následně srovnání výsledků s konkurenční firmou. Při této analýze se využívají různé finanční analýzy a ukazatele, které nám určí, v jaké hospodářské situaci se podnik nachází. Na konci bakalářské práce je návrh na zlepšení finanční situace podniku.cs
dc.description.abstractThis barchelor thesis is concerned with valuation financial situation and after comparison result with rival company. In this analysis we use financial analysis and indicator, which can determinein in which economic situation the company actually is. In the end of the barchelor thesis is suggestion how to improve financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjecthospodářský výsledekcs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectassetsen
dc.subjectpassiveen
dc.subjectprofiten
dc.subjectbusinessen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:10cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103250en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:09:40en
sync.item.modts2020.03.30 15:47:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePlíhal, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak jste přišla na pravděpodobnosti u rizik? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Jak se počíta Altmanův index? Odpovězeno RNDr. Chvátalová, Ph.D.: Patří zvýšení mezd mezi hrozby? Odpovězeno doc. Brychta: Jaké je využití kapacit společnosti? Odpovězeno doc. Brychta: Bude Váš návrh realizován? Odpovězeno doc. Brychta: Jak velký je podíl prodejů a nákupů na celkových prodejích a nákupech ve vztahu k mateřské společnosti? Odpovězeno doc. Brychta: S kolika konkurenty bylo provedeno srovnání? Odpovězeno doc. Brychta: Na základě jakých kriterií byl proveden výběr konkurenta ke srovnání? Odpovězeno doc. Zich: Jaký výstup je z Vaši finační analýzy? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record