Show simple item record

Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorVašková, Helenacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.available2019-05-17T12:12:44Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVAŠKOVÁ, H. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67227
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Poskytnutá data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, analýzy časových řad a regresní analýzy. S využitím regresní analýzy jsou v práci vysloveny predikce hodnot jednotlivých ukazatelů pro následující dva roky. Kromě toho je výpočetně i graficky provedeno porovnání hodnot těchto ukazatelů ve vybrané společnosti s hodnotami konkurenční společnosti. Na základě zjištěných údajů a provedených analýz jsou na konci práce popsány vlastní návrhy na zlepšení současného stavu společnosti.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an evaluation of economic situation of a company Vašíček – bakery and confectionery, Ltd. Provided data are processed by selected financial analysis indicators, time series and regression analysis. Applying regression analysis, the text provides predictions for selected indicators in the following two years. Furthermore, there is computational and graphical comparison with the performance of a competitor. At the end of the thesis, I provide my own improvement proposals for the company’s current state using the previously ascertained data and its analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectukazatele finanční analýzycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjectpředpovědics
dc.subjectfinancial analysis indicatorsen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjectpredictionsen
dc.titlePosouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAssessing Selected Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:17cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:09:41en
sync.item.modts2020.03.30 14:48:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBlaháček, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Bočková: Bude podniku nějak komplikovat činnost zavedení EET? zodpovězeno Ing. Novák: Zkoumala jste, kde by měli být prodejny umístěny a případně jakou formou? Dokázala by společnost realizovat i na vesnicích z pohledu odbytu, přiměřený zisk? Zamýšlela jste umístění i blízko vlakového či autobusového nádraží? zodpovězeno doc. Beneš: Promítla jste i do finanční analýzy zvýšení nákladů, při zavádění nových prodejen? zodpovězeno prof. Režňáková: Jak jste počítala ziskový ukazatel? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record