Show simple item record

Valuation of a Firm by Using Income Capitalization Approach

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorOulehla, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:04Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOULEHLA, P. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103170cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67282
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Prefa Brno a.s. prostřednictvím výnosových metod oceňování. Konkrétně jde o metody DCF a EVA ve variantě entity. Teoretická část se zaměřuje na popis teoretických východisek a postupů při oceňování podniku. Praktická část vychází z teoretické a zaměřuje se přímo na analyzovaný podnik. Obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, SWOT analýzu a postup stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou. Výstupem práce je konkrétní hodnota podniku.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the estimation of the value of enterprise Prefa Brno a.s. via income based methods. Specifically via methods DCF and EVA in variant entity. The theoretical part is mainly focused on theoretical foundations and procedures used for valuation of company The practical part uses theoretical patterns and is targeted on the analysed enterprise. It consists of strategic analysis, financial analysis, SWOT analysis and also procedure of valuation of the firm by using income based method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectgenerátory hodnotycs
dc.subjectvýnosové metody oceňovánícs
dc.subjectDCF (diskontované peněžní toky)cs
dc.subjectEVA (ekonomická přidaná hodnota)cs
dc.subjectWACC (vážené průměrné náklady kapitálu)cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectvalue driversen
dc.subjectincome based methodsen
dc.subjectDCF (Discounted Cash Flow)en
dc.subjectEVA (Economic Value Added)en
dc.subjectWACC (Weighted Average Cost of Capital)en
dc.titleStanovení hodnoty podniku výnosovou metodoucs
dc.title.alternativeValuation of a Firm by Using Income Capitalization Approachen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-15-10:27:49cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103170en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:58en
sync.item.modts2019.05.18 11:06:13en
dc.contributor.refereeKiller, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record