Show simple item record

Reporting of Employee Benefits according to Standard IAS 19 and Czech Accounting Rules

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorBocáková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:15Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBOCÁKOVÁ, M. Vykazování zaměstnaneckých benefitů dle standardu IAS 19 a české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103014cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67285
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na komparaci Mezinárodního účetního standardu IAS 19 a české účetní legislativy v souvislosti s vykazováním zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech. Náplní této práce je analýza obou zmíněných systémů, srovnání jejich aplikace při vykazování benefitů a analýza situace ve vybraných společnostech. Na českou legislativu bylo nahlíženo z více aspektů. Srovnání obou systémů bylo znázorněno na příkladu vybraných plnění poskytovaných ve zkoumaných společnostech. Vyústěním tohoto porovnání je doporučení pro obě společnosti a dopad těchto změn do účetních závěrek.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the comparison of the international accounting standard IAS 19 and the accounting regulation of the Czech Republic with the specific focus on benefit reporting and analysis of selected companies. In contrast to international standards, the Czech regulation was analysed from multiple aspects. The comparison of both systems was shown on specific benefits selected from the chosen companies. The result of this comparison is a series of recommendations for both companies and their impact on the financial statement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIAS 19cs
dc.subjectzaměstnanecké požitkycs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectvyměřovací základcs
dc.subjectdaň z příjmucs
dc.subjectIAS 19en
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectassessment basisen
dc.subjectincome taxen
dc.titleVykazování zaměstnaneckých benefitů dle standardu IAS 19 a české účetní legislativycs
dc.title.alternativeReporting of Employee Benefits according to Standard IAS 19 and Czech Accounting Rulesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-08:31:20cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103014en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:35:12en
sync.item.modts2020.03.31 04:08:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČerná, Janacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Drahomíra Pavelková, Dr. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Klíma (člen) Ing. Ladislav Žalio (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Odpovězeno Ing. Klíma - Lze podle českých účetních standardů účtovat nevyčerpanou dovolenou na dohadnou položku i v prípadě, že bude dovolené následně zaměstancem vyčerpána? Odpovězeno konstatovaní komise- 1. cíl práce naplněn částečně 2.chybějíci citovaní v teoretické časti práce 3. nevhodné uspořádání práce a formálni náležitostics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record