Show simple item record

Proposal of the Communication Mix of the Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorDavidová, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:24Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDAVIDOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67305
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Forst Agro s.r.o. Vysvětluje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s aktuální problematikou marketingu na trhu B2B. Dále je provedena podrobná analýza současného stavu podniku a vytvořen konkrétní návrh nového komunikačního mixu, který by měl vést k naplnění všech stanovených cílů.cs
dc.description.abstractThis thesis is concerned with a proposal of communication mix for the company Forst Agro s.r.o. It explains the most important terms and principles related to the current issues of marketing in the B2B segment. Furthermore, a detailed analysis of the current state of the company is made and also a specific proposal of new communication mix is created. This should lead to the fulfilment of defined goals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectB2B trhcs
dc.subjectpropagacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectB2B segmenten
dc.subjectpromotionen
dc.subjectadvertisementen
dc.titleNávrh komunikačního mixu vybraného podnikucs
dc.title.alternativeProposal of the Communication Mix of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-15-10:26:49cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103405en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:59:19en
sync.item.modts2021.11.10 13:48:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoudelková,, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceotázka vedocího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno prof. Dohnal - Co je klíčový výsledek vaší diplomové práce? - částečně odpovězeno Ing. Breinek - Jak se provedené analýzy (např. SWOT) projevily v návrhové části? - odpovězeno doc. Zich - Kde najdu analýzy pro jednotlivé části SWOT analýzy? Jsou analýzy využity správně? - částečně odpovězeno doc. Zich - Vy jste uvedla, že operujete na B2B trhu a uvedla jste návštěvnost webových stránek firmy. Máte to něčím podloženo? Jsou návrhy opravdu zaměřeny na B2B trh? - odpovězeno doc. Zich - Jak ověříte zvýšení povědomí u potenciálních zákazníků a jak víte, že je nyní nízké? - částečně odpovězeno Výtky k analytické části, kde jsou podklady pro uvedené analýzy, výtka k ekonomickému zhodnocení návrhů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record