Zobrazit minimální záznam

Creation of a Stock Portfolio Based on the Economic Results of the Issuers

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorMol, Erikcs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:50:21Z
dc.date.available2018-10-22T00:50:21Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMOL, E. Tvorba akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other99753cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67307
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tvorbou akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů kotovaných na americkém akciovém trhu. V teoretické části diplomové práce jsou rozebrány základní pojmy a teoretická východiska týkající se finančních trhů a analýzy akciových instrumentů. V praktické části je zpracována fundamentální analýza pomocí vybraných metod a finančních ukazatelů. Na závěr je doporučena vhodná struktura akciového portfolia.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with creation of a stock portfolio based on the economic results of the issuers listed on US stock market. The theoretical part describes basic terms and theoretical basis of financial markets and stock analysis. The practical part includes fundamental analysis based on selected methods and financial indicators. At the end there is proposal of appropriate stock portfolio structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkciecs
dc.subjectdividendycs
dc.subjectfinanční trhycs
dc.subjectfundamentální analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectvnitřní hodnotacs
dc.subjectportfolio.cs
dc.subjectStocksen
dc.subjectdividendsen
dc.subjectfinancial marketsen
dc.subjectfundamental analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectintrinsic valueen
dc.subjectportfolio.en
dc.titleTvorba akciového portfolia na základě výsledku hospodaření emitentůcs
dc.title.alternativeCreation of a Stock Portfolio Based on the Economic Results of the Issuersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-15-10:27:49cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid99753en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.29 04:56:19en
sync.item.modts2018.10.22 00:18:48en
dc.contributor.refereeŠirůček,, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam