Show simple item record

Using thermochromic systems for testing heat distribution

dc.contributor.advisorZatloukal, Miroslavcs
dc.contributor.authorKlimeš, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLIMEŠ, J. Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67357
dc.description.abstractTato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je věnována cholesterickým kapalným krystalům, u nichž došlo k ověření jejich rozlišovací schopnosti pro měření tepla. Dále došlo k ověření jejich dlouhodobé životnosti v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu, intenzivním UV zářením, cyklickými změnami teplot či ponořením ve vodě. Také byla ověřena možnost jejich praktického využití v diagnostice při mapování distribuce tepla na osazené desce plošného spoje. Závěrem došlo k porovnání a zhodnocení této metody z hlediska přesnosti, uživatelského komfortu a ekonomické náročnosti, a to oproti komerčně dostupným termokamerám.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with principles of thermochromism and its possible applications in heat distribution testing. Theoretical part describes mechanisms which allow the thermochromic properties of the substances. Particular attention is paid to cholesteric liquid crystals. Ability to measure the heat for this type of liquid crystals was varified. Also long service life in high humidity environment, enviroment with intense UV radiation, cyclic changes in temperature or immersion in water was tested. A possibility of their practical use in diagnosis was verified as well. Specifically mapping of heat distribution on an assembled PCB. Conclusion contains comparison and evaluation of this method in terms of accuracy, user comfort and economic advantages compared to conventional infrared sensors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttermochromismuscs
dc.subjectkapalné krystalycs
dc.subjectdistribuce teplacs
dc.subjectnedestruktivní diagnostikacs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectdeska plošného spojecs
dc.subjectthermochromismen
dc.subjectliquid crystalsen
dc.subjectheat distributionen
dc.subjectnondestructive diagnosticsen
dc.subjectdurabilityen
dc.subjectprinted circuit boarden
dc.titleVyužití termochromních systémů pro testování distribuce teplacs
dc.title.alternativeUsing thermochromic systems for testing heat distributionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:21cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:55:19en
sync.item.modts2020.03.31 20:16:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSedlaříková, Mariecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaká je doba použitelnosti namíchaných roztoků krystalů a podmínky pro jejich skladovatelnost? Jaký vliv má tloušťka vrstvy na vlastnosti termochromní vrstvy? Jak jste porovnával posun barevného spektra vlivem degradace? Použil jste při vyhodnocování experimentu kalibrovaný světelný zdroj a kameru? Jaké jsou elektroizolační vlastnosti použitého materiálu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record