Show simple item record

Evaluation of Business Performance of Company Kaufland Česká republika v.o.s.

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorDoleželová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:55:19Z
dc.date.available2019-04-04T04:55:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDOLEŽELOVÁ, V. Hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other102031cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67435
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. v letech 2011 – 2015. Práce je rozdělena do tří částí. V první části se nachází teoretická část, která obsahuje podrobnější popis finanční analýzy a metod, které zde budeme využívat. Druhá část představuje přímou aplikaci metod uváděných v první části na konkrétní společnosti. Na závěr se zaměřím na návrhy a doporučení, které by vedly ke zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on performance evaluation of Kaufland Česká republika v.o.s. in 2011-2015. The work is divided into three parts. The first part contains a theoretical part, which contains a more detailed description of the financial analysis and methods that we will use here. The second part represents the direct application of the methods mentioned in the first part of the work on the given company. Finally, I will focus on suggestions and recommendations that will improve the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz cash flowcs
dc.subjectrozdílové ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectbalanceen
dc.subjectcash flow statementen
dc.subjectdifferential indicatorsen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.titleHodnocení výkonnosti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.cs
dc.title.alternativeEvaluation of Business Performance of Company Kaufland Česká republika v.o.s.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-12:54:09cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102031en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:19:55en
sync.item.modts2020.03.30 21:35:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePavláková Dočekalová, Mariecs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta: zodpovězena Ing. Doubravský, Ph.D.: Jaké bylo kritérium při výběru samoobslužné pokladny? zodpovězeno Ing. Novotný, Ph.D.: Neuvažovala jste spíše o možnosti skeneru? zodpovězeno Ing. Novotný, Ph.D.: Co budete dělat se zaměstnanci, kteří již nebudou na pokladnách? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record