Zobrazit minimální záznam

Evaluation of the Economy of Selected Municipality

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorHyršová, Terezacs
dc.date.accessioned2018-10-29T14:40:33Z
dc.date.available2018-10-29T14:40:33Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHYRŠOVÁ, T. Zhodnocení hospodaření vybrané obce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67446
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na definování úlohy obce ve veřejné správě České republiky a jejím hospodařením s rozpočtem. Teoretická východiska jsou popsány v první části práce. V analytické části se pak zabývá zhodnocením hospodaření vybrané obce Rozsochatec v letech 2012-2016 za použití vybraných analýz. V závěru jsou navržena možná zlepšení dosavadní situace.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on defining the role of municipality in the public administration of the Czech Republic and its budget managament. Theoretical backgrounds are described in the first part. In the analytical part it deals with an evaluation of the economy of selected municipality Rozsochatec during the years from 2012 to 2016 using specific analysis. At the end there are the possible improvements to the current situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobeccs
dc.subjecthospodaření obcecs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectobecní samosprávacs
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjecteconomy of the municipalityen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectself-governmenten
dc.titleZhodnocení hospodaření vybrané obcecs
dc.title.alternativeEvaluation of the Economy of Selected Municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-23cs
dcterms.modified2017-06-23-14:37:08cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid103039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:23:47en
sync.item.modts2018.10.22 17:35:39en
dc.contributor.refereeNečadová, Věracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam