Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLáčík, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHub, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:42:12Z
dc.date.available2018-10-29T16:42:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHUB, M. Koaxiální sondy pro měření permitivity materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102261cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67533
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou měření komplexní permitivity dielektrik pomocí koaxiální sondy s otevřeným koncem ve frekvenčním rozsahu 300 MHz až 3 GHz. Je to neinvazivní metoda měření, která může najít široké uplatnění při zkoumání vlastností dielektrik. V této práci jsou popsány různé přístupy k návrhu koaxiální sondy s ohledem na předpokládanou velikost komplexní permitivity. Na základě studia dostupných materiálů bylo navrženo několik měřících sond se zaměřením na metodu měření nízkoztrátových dielektrik s pomoci odrazivé desky. Sondy byly odsimulovány na měření činitele odrazu v návrhovém programu CST MICROWAVE STUDIO. Z toho se pak dají vypočítat hodnoty komplexní permitivity. V tomto dokumentu jsou uvedeny jen ty sondy, které vykazují dobré výsledky modelování a mají předpoklad realizace pro praktické odzkoušení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the measuring complex permittivity of dielectrics using a coaxial probe with an open end in the frequency range of 300 MHz to 3 GHz. It is non-invasive measurement method can be widely used during the research of dielectrics. There are describe various approaches to coaxial probe design with respect to the expected size of complex permitivity in this work. Based on the studies available materials was proposed several probes with a focus on the method of measuring the low-loss dielectrics with help reflective plate. The probes were simulated to measure the reflectance in Design CST MICROWAVE STUDIO. Thereof can calculate the value of complex permittivity. This document lists only those probes that show good results and are prerequisite for the realization of practical measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměření permitivity materiálůcs
dc.subjectkoaxiální sondacs
dc.subjectCST microwave studiocs
dc.subjectmeasurement permittivity of materialsen
dc.subjectcoaxial probeen
dc.subjectCST microwave studioen
dc.titleKoaxiální sondy pro měření permitivity materiálůcs
dc.title.alternativeCoaxial probes for permittivity measurement of materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-09-04-07:31:18cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102261en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:23:26en
sync.item.modts2018.10.22 18:11:14en
dc.contributor.refereeUrbanec, Tomášcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam