Poslední příspěvky

 • Návrh marketingové strategie družstva 

  Úradníková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro Brisk, výrobní družstvo. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti marketingu. Praktická část je zaměřena na analýzu současné situace družstva. Na základě informací ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ludvik, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu firmy Ing. Jiří Povolný AUTOP z viacerich hladísk. Na základe výsledkov týchto analýz navrhuje vhodné riešenie na vylepšenie súčasného stavu systému. Navrhované a ...
 • Marketingova strategie firmy Turkish Airliners 

  Fritsch, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou strategii Turkish Airlines, který je nejlepší evropský letecký dopravce s jeho hlavní základnou v Istanbulu na letišti Atatürk. Práce taktéž zahrnuje rozbor leteckého průmyslu ...
 • Aplikace metody diskontovaného peněžního toku při hodnocení investičního projektu malého ruského podniku 

  Reznichenko, Nadezda
  The aim of the thesis is the determination of investment cash flows generated from Finnish market development activities of a selected Russia-based small company, performing investment valuation using discounted cash flow ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané firmy 

  Kruljacová, Anna
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie vybranej spoločnosti. Návrh bol realizovaný na základe požiadavok start-up spoločnosti, ktorá sa zaoberá predovšetkým vývojom softvéru, chce expandovať do zahraničia ...
 • Návrh projektu a využití metodiky projektového managementu 

  Luhanová, Mária
  Diplomová práca je zameraná na aplikáciu metód a nástrojov Projektového manažmentu vrámci projektu Ples VUT. Kapitola 1 skúma teoretické základy Projektového manažmentu a jeho metód. Kapitola 2 analyzuje súčasný stav, ...
 • Využití sociálních sítí v marketingové komunikaci 

  Hubáček, Robin
  Diplomová práce řeší problematiku sociálních medií v marketingové komunikaci vybrané společnosti. Cílem této práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace na sociálních sítích dané společnosti a navrhnout nové ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Mačto, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. V závěru práce jsou uvedeny ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Lucký, Jakub
  Cílem diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Moravia IT s.r.o., která se zabývá především lokalizací softwaru, testováním a příbuzné inženýrské činnosti. Pro zhodnocení společnosti jsou vybrány externí a interní ...
 • Marketingové strategie vybrané firmy 

  Svatý, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mezinárodní marketingové strategie pro anglickou společnost Gourmet Burger Kitchen, která by ráda expandovala na zahraniční trhy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část ...
 • Analýza potencionální expanse Kofoly do Německa 

  Vrana, Pavel
  Účelem této práce je analyzovat potenciální expanzi Kofoly, ČeskoSlovensko a.s. do Německa a poskytnout doporučení na základě výzkumu a literatury. Autor bude analyzovat odvětví nealkoholických nápojů a podnikatelský ...
 • The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements 

  Mesík, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá províznym marketingom vo vybranej spoločnosti. Poukazuje na špecifiká a fungovanie Českého affiliate trhu a porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou. Hlavným prínosom práce je komplexný návrh ...
 • Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness 

  Tesařová, Mariana
  Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Náplavová, Anna
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu vybraného podniku NAVZAS s.r.o. Pomocí stanovených analytických metod zkoumajících interní a externí prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. Současná finanční ...
 • Development of Competitiveness of Company 

  Číhalová, Kateřina
  The main aim of thesis is to design a viable branding strategy for a company. The theoretical part consists of interpretation of branding and strategic brand management. The analytical part examines brand building strategy ...
 • Kritická analýza vstupu české energetické společnosti na trh na Slovensku 

  Pekárek, Ondřej
  Práce se za pomocí podrobné analýzy odvětví charakterizuje doporučení malým společnostem působících v segmentu distribuce elektrické energie zajímající strategii vstupu společnosti na trh v zahraničí. Nejdůležitější část ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků wellness centra 

  Grenarová, Vanda
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a doporučeními na zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti Infinit s.r.o. Brno-Lesna, která poskytuje wellness a fitness služby. Teoretická část diplomové ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Faltusová, Denisa
  Diplomová práce analyzuje strategickou pozici společnosti ŠKODA AUTO na automobilovém trhu. Ke kritickému zkoumání trhu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil a také McKinseyho model 7s, SWOT analýza a Králíčkův ...
 • The Analysis of Current Level of Communication of a Contributory Organization and Proposals for Increasing of its Effectiveness 

  Dvořáčková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá současnou komunikační strategií Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání, a možnostech zlepšení této strategie zvláště s ohledem na oblast zahradního vzdělávání. Teoretická část ...
 • Návrh marketingové strategie pro globální firmu na slovenském trhu 

  Kiradžievová, Soňa
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout úspěšnou, uskutečnitelnou a efektivní marketingovou strategii pro globální společnost OASE na slovenském trhu. V práci jsou přepojeny teoretické poznatky s praktickými a ...

Zobrazit další