Now showing items 21-40 of 450

 • Hra o trhy 

  Dóczy, Aneta
  Diplomová práce se zabývá koniktními ekonomickými situacemi založené na teorie her. Na začátku jsou denovány základní modely koniktních situací a současné populární softwarové nástroje nejen pro obecnou podporu výuky ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software 

  Štěpánek, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software. V teoretické části jsou definovány vybrané pojmy v oblasti informační bezpečnosti. Analytická část řeší analýzu a ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skočík, Michal
  Práce je zaměřena na problematiku týkající se umělých neuronových sítí a jejich využití na kapitálových trzích. V práci je vytvořen program, pomocí kterého se načtou vstupní data a vytvoří se neuronová síť, která slouží k ...
 • Návrh systému tvorby plánů kontrol a řízení 

  Romanová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na rozbor stavu plánů kontroly a řízení ve společnosti Saar Gummi Czech, s. r. o., především pak plánů kontroly týkajících se oddělení extruze v Červeném Kostelci. Dále se zaměřuje na návrh ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Benušová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku Orionreal, spol. s r.o. k datu 31. 12. 2015. Práce je rozdělená do tří dílčích částí. Teoretická část je zaměřená na rešerši odborné literatury zabývající se ...
 • Podpora manažerského rozhodování 

  Pekárek, Radek
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu reportů, které umožní manažerů přístup k informacím. Díky těmto informacím budou mít manažeři podklad pro svoje následující rozhodování. Přístup k těmto reportům nebudou mít pouze ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Machová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí pokročilé metody analýzy a modelování pro hodnocení nejvhodnější nabídky. Obsahem práce je navrhnout a následně vytvořit dva rozhodovací systémy, které budou používat ...
 • Návrh řešení elektronického obchodu 

  Randýsek, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu internetového obchodu s nabídkou spotřebního zboží zahraničního původu včetně plánu, jak e-shop propagovat, zejména nástroji internetového marketingu. Samotnému návrhu předchází ...
 • Návrh změn komunikačního mixu vybraného klubu 

  Šturma, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozborem komunikačního mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingové komunikace a komunikačního mixu se zaměřením na nástroje online komunikace. V druhé ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Chmelka, Tomáš
  Tato diplomová práce byla zpracována pro rychle rostoucí IT společnost a zabývá se výběrem a zavedením informačních systémů. Z počátku jsou uvedena teoretická východiska, která se vztahují k tématu práce. Následně je zvolená ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno 

  Bezecná, Vladimíra
  Diplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri ...
 • Obchodní model pro IT společnost 

  Rybníček, Drahomír
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh obchodního modelu pro IT společnost působící v oblasti vývoje a prodeje informačních systémů a souvisejících služeb. Pro nově vznikající obchodní model je kladen důraz především ...
 • Efektivní využití SCRUM metodiky ve vývojovém týmu 

  Svoboda, Radek
  Diplomová práce se zabývá efektivnějším využitím Scrum metodiky ve vývojovém týmu v konkrétní společnosti. K dosažení vyšší efektivity využívá práce filosofii SW-CMM, kterou aplikuje v agilním prostředí. Teoretická východiska ...
 • Projekt vinařské turistiky pro malý podnik 

  Skoupil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vinařské turistiky pro malý podnik. Konkrétně se pak zabývá analýzou současného stavu a návrhem projektu pro firmu ELWINE Velké Bílovice s.r.o. ten je určen především za ...
 • Návrh změn marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Šeniglová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem. A to zejména návrhem marketingových aktivit pro konkrétní firmu. Po uskutečnění navržených marketingových aktivit je vyhodnoceno splnění cíle, navýšení návštěvnosti prodejny ve ...
 • Návrh informačního systému 

  Vavrová, Jaroslava
  Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu a následnou implementaci informačního systému do nově vzniklého elektronického obchodu. V teoretické části popisuji zvolenou firmu a problematiku, se kterou jsem se při ...
 • Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 

  Hercik, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické ...
 • Návrh a implementace monitorovacího systému s použitím metod projektového řízení 

  Klaudíny, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených postupov a analýz vychádzajúcich z metodiky projektového ...
 • Kryptoměny a budoucnost finančních trhů 

  Škapa, Jan
  Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, ...
 • Aplikace metody diskontovaného peněžního toku při hodnocení investičního projektu malého ruského podniku 

  Reznichenko, Nadezda
  The aim of the thesis is the determination of investment cash flows generated from Finnish market development activities of a selected Russia-based small company, performing investment valuation using discounted cash flow ...