• Financování investičního záměru ve společnosti Nyklíček a spol. s.r.o. a jeho zhodnocení 

  Šotolová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru společnosti Nyklíček a spol. s. r. o., konkrétně pořízením nového strojního zařízení, a zároveň si klade za cíl, určit nejvýhodnější způsob financování této investice. ...
 • Studie zásobovací logistiky ve zvolené společnosti 

  Rinnová, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na změnu interní logistiky zásobování. Nejdříve jsou uvedeny teoretické poznatky, následně je představena výrobní společnost a analýza současného stavu řízení zásob. Dále jsou navrženy změny pro ...
 • Návrh marketingové strategie zvoleného podniku 

  Hudcová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je zvýšit konkurenceschopnost podniku Vínko a jiné dobroty pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Při vytváření nové strategie bude vycházeno z analyzování stávající strategie společnosti. ...
 • Návrh databázového systému pro správu akcí 

  Sekula, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na návrh databázového systému pro správu akcí dle požadavků zadavatele, jímž je společnost ANeT-Advanced Network Technology, s. r. o. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska ...
 • Posílení konkurenceschopnosti značky na základě rozvoje komunikace značky 

  Jankechová, Natália
  Diplomová práca sa zaoberá rozvojom komunikácie značky MAGGI za účelom zvýšenia jej dôveryhodnosti u zákazníkov a posilnenia jej konkurencieschopnosti. Aktuálna situácia značky je vymedzená predovšetkým pomocou analýz ...
 • Aplikace projektového řízení na proces osvojení nového produktu 

  Zavadilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metodiky projektového managementu na obchodním případu v podniku Meopta - optika, s.r.o. následující fáze životního cyklu výrobku. V návaznosti na analýzu společnosti hodnotí ...
 • Využití metodiky projektového managementu pro vytvoření návrhu na zavedení výroby 

  Malý, Aleš
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu projektu na zavedení nové výroby v podniku a to včetně uvedení vyrobených produktů na trh. Detailně provedenému návrhu předchází teoretická východiska práce a adekvátní analýza ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace 

  Valentová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace Technické služby Rosice. Cílem práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové stránky rozpočtu vybrané organizace zhodnotit její hospodaření ...
 • Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů 

  Hlavatá, Michaela
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak ...
 • Eliminace úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení 

  Horníková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá eliminací úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení se zaměřením zejména na výrobní linku. Analyzuje současnou situaci a za použití mapování hodnotového toku pro vybraný produkt identifikuje ...
 • The Analysis of the Affiliate System in a Chosen Company and Proposals for its Improvements 

  Mesík, Vladimír
  Diplomová práca sa zaoberá províznym marketingom vo vybranej spoločnosti. Poukazuje na špecifiká a fungovanie Českého affiliate trhu a porovnáva teoretické poznatky so skutočnosťou. Hlavným prínosom práce je komplexný návrh ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Křížková, Simona
  Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu společnosti IMI International, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy finanční analýza a finanční plán, jejich základní pojmy a metody zpracování. Praktická ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Puklická, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému Time Mission ve společnosti ARTIN, spol. s.r.o. Hlavní část práce je tvořena analýzou systému včetně popisu síťové infrastruktury a technologií, které přispívají k ...
 • Podnikatelský záměr 

  Valentová, Marta
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu realizace podnikatelského záměru pro rozvoj malé firmy. Tato práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu podnikatelského ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Šilarová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze ...
 • Interní logistika a manipulace ve výrobní společnosti 

  Chrabačka, Michal
  Diplomová práca sa zameriava na internú logistiku a manipuláciu vo výrobnej spoločnosti. Prvá časť ponúka teoretické východiská problematiky. V druhej ponúka pohľad na súčasný stav a tretia časť obsahuje riešenie optimalizácie ...
 • Návrh marketingových aktivit konkrétní společnosti 

  Luňáčková, Michaela
  Tématem diplomové práce je vytvoření návrhu marketingových aktivit pro kavárnu a bar Limbo v Brně, který by měl vést ke zlepšení komunikačních aktivit společnosti, a následně ke zvýšení povědomí ve společnosti, popřípadě ...
 • Podnikatelský záměr na založení chráněného bydlení 

  Chrást, Roman
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konkrétního podnikatelského záměru začínajícího podniku. Vteoretické části práce jsou objasněny základní pojmy související s podnikáním, podnikatelským plánem a legislativními požadavky ...
 • Návrh strategie rozvoje slovenského prodejce výživových doplňků stravy a oblečení na trh v ČR 

  Toroni, Adam
  Predmetom tejto diplomovej práce je strategický rozvoj spoločnosti Infinity Sport, s. r. o., ktorá pôsobí na trhu výživových doplnkov, športového oblečenia a iných športových potrieb. Potrebné údaje na zhodnotenie súčasného ...
 • Kritické faktory implementace manažerského informačního systému na platformě Tableau 

  Svarovský, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá kritickými faktory implementace manažerských informačních systémů. V úvodní části popisuje současný stav řešené problematiky, vymezuje základní terminologii, objasňuje teoretická východiska ...