Show simple item record

Optical response of infrared plasmonic antennas in presence of silicon dioxide thin film

dc.contributor.advisorKvapil, Michalcs
dc.contributor.authorBiolek, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:54Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBIOLEK, V. Optická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101608cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67809
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá optickou odezvou rezonančních infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého. Nejdříve je rozebrán teoretický popis elektromagnetického pole na rozhraní kovu a dielektrika. Dále jsou popsány experimentální a výpočetní metody použité v této práci a režim silné vazby mezi dvěma systémy. Nakonec je pomocí Fourierovské infračervené spektroskopie a FDTD simulací studována a diskutována optická odezva infračervených antén na tenké vrstvě oxidu křemičitého, která ukazuje silnou vazbu mezi lokalizovanými plazmony a fonony v oxidu křemičitém.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the optical response of resonant infrared antennas on silicon dioxide thin film. At first, theory of electromagnetism at metal/dielectric interfaces is described. In the next part, experimental and numerical methods used in the thesis are described and strong coupling between two systems is explained. In the final part of the thesis, the optical response of resonant infrared antennas on a silicon dioxide thin film is studied by Fourier transform Infrared Spectroscopy and FDTD simulations which both show the strong coupling between localized plasmons and phonons in silicon dioxide.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFDTDcs
dc.subjectFTIRcs
dc.subjectlokalizované povrchové plazmonycs
dc.subjectplazmonické rezonanční anténycs
dc.subjectsilná vazbacs
dc.subjectFDTDen
dc.subjectFTIRen
dc.subjectlocalized surface plasmonsen
dc.subjectplasmonic resonant antennasen
dc.subjectstrong couplingen
dc.titleOptická odezva infračervených plazmonických antén za přítomnosti tenké vrstvy oxidu křemičitéhocs
dc.title.alternativeOptical response of infrared plasmonic antennas in presence of silicon dioxide thin filmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-21-09:23:39cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101608en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:23:31en
sync.item.modts2020.03.31 23:25:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDubroka, Adamcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record